מגילת תענית

מגילת תענית
כתבה חנניה בן חזקיה וסיעתו.
וקמו אחריהם והוסיפו עוד רבי אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון וסייעתו
דפוס ווארשא שנת תרל"ד


המגילה ללא הסכוליון

פרק א - ניסן פרק ב - אייר פרק ג - סיון פרק ד - תמוז
פרק ה - אב פרק ו - אלול פרק ז - תשרי פרק ח - חשון
פרק ט - כסלו פרק י - טבת פרק יא - שבט פרק יב - אדר

ימי הצומות

המגילה כולה

קישורים חיצוניים עריכה

מגילת תענית, דפוס ווארשה תרל"ד קובץ PDF באתר היברובוקס
מגלת תענית, ווילנא תרפ"ה קובץ PDF באתר היברובוקס