מסכת כותים

מסכת כותים
סוגה ברייתא
קטלוגים
VIAF Viaf icon.png232202835
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה מסכת כותים

מסכת כותיםעריכה

נוסח אעריכה

הוא הנוסח הנדפס בש"ס דפוס וילנא.