שיטה מקובצת על הש"ס

מסכת ברכות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט


מסכת ביצה:    א | ב | ג | ד | ה


מסכת כתובות:    א[1] | ב[2] | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מסכת נדרים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מסכת נזיר:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מסכת סוטה:    א | ב | --- |


מסכת בבא קמא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מסכת בבא מציעא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מסכת בבא בתרא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מקורות והערות

עריכה
  1. ^ כל פרק א הועלה ממקור שאין עליו זכויות יוצרים, וכל תוספת, הגהה, עיצוב וכיוצ"ב נוספו על ידי ויקיעורכים. ציון המקור כ"ויקיטקסט" במקרה של תוספת ייחשב ייחוס מספיק לצורך הרשיון.
  2. ^ פרק ב מועלה מקובץ שמקורו באתר "ספריא". תוספות, הגהות וכו' לרוב מקורן באתר ספריא, ולפעמים נוספו ע"י ויקיעורכים. העיצוב נוסף ע"י ויקיעורכים. ציון המקור כ"ספריא וויקיטקסט" במקרה של תוספת ייחשב ייחוס מספיק לצורך הרשיון.

בנוגע למחברי הספרים: השיטה המקובצת שבידינו למסכתות כתובות ושלושת הבבות הוא מאת רבי בצלאל אשכנזי. השיטה המקובצת שבידינו למסכתות אחרות הוא מאת מחברים או עורכים אחרים.

קישורים חיצונים

עריכה