ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/ספר שמות

פרשת באעריכה

פרשת בא אל פרעה יש בה תשע מצות עשה ואחת עשרה מצות לא תעשה.


פרשת בשלחעריכה


פרשת יתרועריכה

פרשת יתרו יש בה שלשה מצות עשה וארבע עשרה מצות לא תעשה

פרשת משפטיםעריכה

פרשת משפטים יש בה שלשה ועשרים מצות עשה ושלשים מצות לא תעשה

משפטים


אם כסף


פרשת תרומהעריכה

פרשת תרומה יש בה שתי מצות עשה, ולא תעשה אחת

פרשת תצוהעריכה

פרשת תצוה יש בה ארבע מצות עשה ושלש מצות לא תעשה

פרשת תשאעריכה

פרשת כי תשא יש בה ארבע מצות עשה וחמש מצות לא תעשה

פרשת ויקהלעריכה

פרשת ויקהל יש בה מצות לא תעשה אחת


פרשת פקודי אין בה מצוה