ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/פה


מצוה פה - לשבות ביום השביעי

לשבות ממלאכה ביום השבת, שנאמר "וביום השביעי תשבות(שמות כג, יב).

כל ענינה כתוב למעלה בלאו הבא על זה. ונכפלה מצות שבת עד י"ב פעמים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/085