ספר
חנה אריאל

דרושים עמוקים על דרך חב"ד על סדר פרשיות התורה.

מעט מהרבה אשר דרוש דרש האר"י החי לפני יחידי סגולתו בשבתות ומועדים.

בנוים על פי עומק יסוד הקבלה והחסידות מרבותינו הקדושים נ"ע זיע"א.

והוא ברוחב בינתו ועומק דעתו צלל במים אדירים והעלה מרגניתא.

חקרם וגם הכינם בכתב יד קדשו.


ה"ה הרב הגאון אלקי צדיק חסיד ועניו שלשלת היוחסין נשיא הלוים

כקש"ת מו"ה יצחק הלוי עפשטיין האבד"ק האמיל נבג"מ זיע"א.


אשר כבר יצא מוניטין שלו בעולם בספריו. מאמר השפלות והשמחה. ומאמר יציאת מצרים שכבר נדפסו.

פרקי הספר

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים מאמרים

קישורים חיצוניים

עריכה

  חנה אריאל - בראשית שמות ויקרא, דפוס בארדיטשוב תרע"ב   באתר היברובוקס

  חנה אריאל - במדבר דברים, דפוס בארדיטשוב תרע"ב   באתר היברובוקס

  חנה אריאל - אמרות טהורות, דפוס בארדיטשוב תרע"ב   באתר היברובוקס

  חנה אריאל - מאמר מצה וכוסות, דפוס בארדיטשוב תרע"ב   באתר היברובוקס

  חנה אריאל - מאמר יציאת מצרים, דפוס ווילנא תרל"ז   באתר היברובוקס

  חנה אריאל - מאמר השפלות והשמחה, דפוס ווארשא תרכ"ח   באתר היברובוקס

  חנה אריאל - מאמר שני המאורות, דפוס ניו יורק תשל"ב   באתר היברובוקס