ביאור:בראשית ג יד

(הופנה מהדף ביאור:קללת הנחש)

בראשית ג יד: "וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ: כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת, אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה; עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ."הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

קללת הנחשעריכה

בעקבות הדברים הרעים שאמר הנחש בגן עדן, קילל אותו ה':

הקללה ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה רומזת למידת הגאוה: הנחש היה (בראשית ג א): "ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים"( פירוט ), היתרון שהיה לו על כל שאר בעלי החיים גרם לו להתגאות ולהכשיל את האשה, ולפיכך התקלל בכך שיהיה פחות מכל שאר בעלי החיים: " "לפי ערמתו וגדולתו היתה מפלתו - ערום מכל, ארור מכל" " (רש"י בשם בראשית רבה) . ועל כך נאמר ב (משלי טז יח): "לפני שבר - גאון, ולפני כשלון - גבה רוח"( פירוט ).

הקללה על גחונך תלך היא ההשפלה המנוגדת לגאוה - לפני החטא היו לנחש רגליים, ובעקבות החטא רגליו נקצצו והוא נאלץ לזחול על הקרקע ( רש"י ) .

הקללה ועפר תאכל כל ימי חייך רומזת, ע"פ הפשט, למידת התאוה: הנחש עורר באשה את התאוה לעץ האסור, ולפיכך התקלל שיאכל עפר, כלומר:

 • מכיוון שהוא זוחל על הארץ, תמיד נכנס עפר לפיו.
 • " "אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר", "אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר" " (רבי אמי ורבי אסי, תלמוד בבלי יומא עה.)

ועל-דרך הדרש, פירשו שהקללה הזאת רומזת לריחוק מה': מכיוון שהעפר מצוי בכל מקום, הנחש אף פעם אינו רעב, ואף פעם אינו צריך להתפלל לה' על מזונותיו... דווקא השפע הזה, הגורם לאדם לשכוח להתפלל אל ה', הוא הקללה הגדולה ביותר! (ע"פ רבי שמחה בונים מפשיסחה) .

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

" "כי עשית זאת - מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית שאילו שאלו למה עשית זאת היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין (סנהדרין כט)" " ( רש"י ) .

" "ויאמר ה' אלהים אל הנחש וגו'. שלושה דברים גרם בדיבורו:"

 • "א', שגרם סילוק אור כבודו יתברך שהיה חופף על אדם ואשתו כמו שכתבנו למעלה והוא סוד כתנות אור.
"
 • "ב', גרם שנכרתו אדם וחוה מעולם הזה שלא יחיו לעולם, כעונש הרשום בכתוב (ב' י"ז) כי ביום אכלך ממנו מות תמות."
 • "ג' גרם שאפילו בימים אשר הם חיים בעולם לא יתעדנו בעדן אלהים כאמור (פסוק כד) ויגרש את האדם."

"כנגד שלשתן לקה שלשה:"

 • "כנגד הפשטת ענן כבוד, שהוא בחינת ברוך, אמר ה' אליו ארור וגו' ."
 • "כנגד הכרתת אדם מהעולם הזה נכרתו רגליו (ב"ר פ"כ), שהם בערך אדם בחינת העדר העולם הזה שהוא רגלים של עולם העשיה. כי יש לך לדעת, כי אם לא היה אדם אוכל מעץ הדעת היה מצוי בעולם הזה ובעולם העליון כאחת, כאדם הדר בבית ובעליה, וכשחטא נגשם ואינו יכול לדור בשניהם יחד אלא בעולם הזה בפני עצמו, וכשירצה לעלות לעליה צריך השתנות הגשם וזו היא מיתת אדם, לזה נכרתו רגלי נחש.
"
 • "וכנגד מה שגרם לשלול מאדם וחוה התעדנות גן עדן, אמר אליו ועפר תאכל וגו' . ואמרו ז"ל (יומא עה.) כי כל מה שיאכל לא יטעום אלא טעם עפר. ולפי זה ידוייק על נכון אומרו הקב"ה לנחש בתחילת דבריו כי עשית זאת פירוש כי הקללות שמקללו ה' הם מעשיו שעשה, והם דברינו עצמן והבן:" " ( אור החיים )

הנחש האוכל עפר נזכר גם בנבואת השלום של ישעיהו לאחרית הימים, (ישעיהו סה כה): "זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו ; לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי אמר ה'".

פירוש נוסףעריכה

לנחש אין חוש טעם לכן כל מה שיאכל לא יטעום אלא טעם עפר. (הלל הלפרין)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • מדרש תנחומא תזריע ט ג€“ ויקיטקסט : 11 נובמבר 2009 ... הניח אדם והתחיל מסיח עם האשה, שנאמר: ויאמר ה' אלהים אל האשה מה זאת עשית וגו' (שם שם יג). אבל כשבא אצל הנחש, לא הסיח עמו כמו שהסיח עם האשה, ... ( cache )
 • פרשת בראשית : בגדולה מתחילים מן הגדול, שנאמר (ויקרא י): ויאמר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בקלקלה מתחילין מן הקטן, שנאמר: ויאמר ה' אלהים אל הנחש ואל האשה אמר הרבה ארבה ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - תזריע : הניח אדם והתחיל מסיח עם האשה, שנאמר, ויאמר ה' אלהים אל האשה מה זאת עשית וגו' ... ואם תאמר, הרי על הנחש הזכיר שמו בשעה שקללו, דכתיב ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי ... ( cache )
 • ביאור:צוואר עתק ג€“ ויקיטקסט : 19 אפריל 2009 ... בראשית ג יד: " ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. על "גחנך" תלך ועפר תאכל כל ימי חייך" ... ( cache )
 • צוואר עתק : בראשית ג יד: " ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך" ויקרא יא מב: "כל הולך על גחון וכל הולך על ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת מצורע : אמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה ספרת לשון הרע, סופך ללקות בצרעת, שנאמר: ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה (שם שם יד). במה אררו? ... ( cache )
 • Daat Emet : ויאמר ה' אלהים אל נח...ויצא נח אשתו ובניו ונשי בניו אתו וכל החיה וכל הבהמה וכל ... ולא יהיה עוד מבול מים לשחת כל הארץ ויאמר ה' אלהים אל נח זאת אות הברית. ... ( cache )
 • מיהי חוה? רחל עופר מתוך עלון קולך מספר - קולך - פורום נשים דתיות : בניגוד לנאמר ' ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה... על גחֹנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך' (בראשית ג, יד), נאמר בשיר: 'תבורך לי נחש-לחש שבלב, ... ( cache )
 • more "ויאמר ה' אלהים אל " :
 • הנחש המקראי והארה רוחנית : ... העץ ואכל ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ... ( cache )
 • איתור 'חריגות' בשלושת 'סיפורי העקידה' ובסיפור 'גן העדן' : ויאמר ה' אלוהים אל הנחש: כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, ... ( cache )
 • תורה : ג,יד ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ג,טו ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין ...
 • רשימות מן התיבה הלבנה - המיתוסים המשוקעים בסיפור גן עדן : 7 מרץ 2007 ... ויאמר יהוה אלוהים אל- הנחש, כי עשית זאת , ארור אתה מכל-הבהמה, ומכול חית השדה; על- גחונך תלך, ועפר תאכל כל-ימי חייך. ... ( cache )
 • 'בראשית פרק ג : ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת , ארור אתה מכל הבהמה, בראשית ג,יד ומכול חית השדה; על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית, בינך ובין האישה, ... ( cache )
 • נחשים ג€“ ויקיפדיה : תיאור עונשו: "ויאמר ה' אלוהים אל הנחש: כי עשית זאת , ארור תהיה אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. על גחונכך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך." (שם, 14) "ואיבה אשית בינך ... ( cache )
 • ברברת - אהרון חבר : 26 פברואר 2006 ... ויאמר יהוה אלהים אל הנחש: "כי עשית זאת ארור אתהג€¦ ועפר תאכל כל ימי חייך". ואל האשה אמר אלהים: "ג€¦בצער תלדי בניםג€¦" ... ( cache )
 • כוחה של צניעות : (יד'): ויאמר ה' א-לוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל בהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. (טו'): ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ... ( cache )
 • הנחש וסמל הרפואה בתרבות העמים | רפואה סינית תמורות : כעונש על אכילת פרי עץ הדעת מגורשים אדם וחווה מגן עדן ואילו הנחש מאבד את רגליו, תיאור עונשו: ויאמר ה אלוהים אל הנחש: כי עשית זאת , ארור תהיה אתה מכל הבהמה ... ( cache )
 • גדולה שבת שנתקדשה בשלש קדושות: מעשה, דיבור ומחשבה, שומר שבס ... : אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה" (שם, יד) במה אררו? -בצרעת, שנאמר: "כי צרעת ממארת היא" (ויקרא, תזריע יג, נב), ע"כ הנחש קיבל את הצרעת הראשונה ... ( cache )
 • תורה : ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה. מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. : }טו{. ואיבה אשית. בינך ובין האשה ובין זרעך ובין ...
 • מדרש תנחומא / פרשת תזריע : ואם תאמר, הרי על הנחש הזכיר שמו בשעה שקללו, דכתיב: ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה ( שם שם יד). כך שנו רבותינו: ... ( cache )
 • HomeEnglishתורהמשנהContactchaver : ... נתנה לי מן העץ ואכל ג:יג ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל ג:יד ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל ...
 • פרשת השבוע בראשית לפי חכמת הקבלה והזהר : 13 אוקטובר 2008 ... ויאמר ה' אלוקים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה וגו': אמר ר' אליעזר: אף קיללתו של הקב"ה יש בה ברכה, שאילולא אמר לו לנחש הקב"ה על גחונך תלך, ... ( cache )
 • משזלי יעל! : ה� אל הנחש כי עשית זאת וגו� על ויאמר. גחונד תלד וגו� מהראוי להבין איך ... אל הנחש כי עשית זאת כלומר יהי�. איד שיהי� אבל עשותד זאת שזוהמת הרעה כבר ...
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת מצורע : אמר לו הקדש ברוך הוא: אתה ספרת לשון הרע, סופך ללקות בצרעת, שנאמר: "ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה" (שם, יד) במה אררו? ... ( cache )
 • באר מים חיים - חטא אדם הראשון - הזוהר היומי : 4 מאי 2010 ... (יד) ויאמר ה' אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה וגו'. צריך להבין סתימת דברי אלהים בזה במה שאמר כי עשית זאת ולא אמר מה זאת, ... ( cache )
 • ברק שרותי תברואה והדברה | Facebook : בעקבות המעשה, אדם וחוה מגורשים מגן עדן ואילו הנחש מאבד את רגליו, תיאור עונשו: " ויאמר ה' אלוהים אל הנחש: כי עשית זאת , ארור תהיה אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. ... ( cache )
 • א.מאמר א - Sde Eliyahu : ויאמר ה' א-לוהים אל הנחש - כי עשית זאת , ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, על גחֹנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך: ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה ... ( cache )
 • לזכר רועי קליין זכרונו לברכה : 22 ינואר 2009 ... ויאמר ה' אלקים אל- הנחש, כי עשית זאת , ארור אתה מכל-הבהמה, ומכל חית השדה (בראשית ג , יד) כי עשית זאת - לא תמיד הספק מבלבל. ... ( cache )
 • פסוק : ומכל חית השדה על גחנכ תלכ ועפר תאכל כל הבהמה אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל אלקימ ויאמר ה'. ימי חייכ. אלקיכ. הבהמה. 89. 52014 ...
 • האמת על האלוהים! - TheMarker Cafe : "ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך" (בראשית פרק ג פסוק יד). ... ( cache )
 • 1MB PDF - תורה ליכט-ד : ויאמר ד� אלקים אל הנחש כי עשית זאת וגו� ועפר תאכל. כל ימי חייך. : די קללה פון השם יתברך איז דעס נחש פערוואנדעלט געווארען אין א ברכה. יי קללה ז ט א י פ ... ( cache )
 • qu& תהלים צ ( רבי יהודה פתח . ' וישלח יעקב מלאכים לפניו וגו פרשת ... : אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל. ח. ית השדה. על גחונך תלך . מאי על גחונך תלך . דאתברו סמכין דיליה וקציצו ולית ליה על מה דקאים ...
 • נחש מאמרים מReader.co.il : בס"ד " ויאמר אלוקים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה . . . ועפר תאכל כל ימי חייך ". על ידי: ידיד נפשl רוחניותl 16/07/2007 lצפיות: 173 lתגובות: 1 ... ( cache )
 • Utente:Roberto Reggi/Genesi (testo) - Cathopedia, l'enciclopedia ... : 3 Nov 2009 ... 3:14 ויאמר יהוה אלהים אל- הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל-הבהמה ומכל חית השדה על- גחנך תלך ועפר תאכל כל-ימי חייך ... ( cache )
 • בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ | פרויקט השו"ת המקוון ... : ג (יד) ויאמר י"י אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור וגו' איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפות (תהלים קמ יב) אמר ר' לוי לעתיד לבוא הקב"ה נוטל את אומות ... ( cache )
 • more "הנחש כי עשית זאת " :
 • [ועפר תאכל כל־ימי חייך כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה] : Page 1. כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. על גחנך תלך ועפר תאכל כל־ ימי חייך. Page 2. Page 3. Page 4. (א. (ב. ( cache )
 • Daat Emet : אמר רב יהודה אמר רב, ומטו בה משום דר' יהושע בן חנניא: שנאמר (בראשית ג') ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, אם מבהמה נתקללה מחיה לא כ"ש? ... ( cache )
 • לכמה נחש מוליד ג€“ נעוץ סופו בתחילתו : אמר לו: הכלב חיה טמאה ומוליד לחמישים יום, ובהמה טמאה יולדת לי"ב חודש, וכתיב: " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה", וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור ... ( cache )
 • נחש הקדמוני ג€“ ויקיפדיה : אמר לו המקום: אני אמרתי תהא מלך על כל בהמה וחיה [עכשיו שלא רצית] ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה; אני אמרתי בקומה זקופה תלך כאדם [עכשיו שלא רצית] על גחונך ... ( cache )
 • עיבור הנחש - Shofar : 26 אוקטובר 2006 ... נאמר `` ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה`` ופירשו חז``ל כשם שהבהמה (החמור) זמן עיבורה פי שבע מן החיה (חתול וי``א כלב )כך הנחש פי שבע מן הבהמה ... ( cache )
 • פרשת שמיני - הנחש באמצע התורה : ארור אתה מכל הבהמה . ומכל חיית השדה. על גחונך תלך. ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש. ... ( cache )
 • אבות דרבי נתן - תוכן : אתה אמרת אהיה מלך על כל העולם, לפיכך ארור אתה מכל הבהמה . אתה אמרת אלך בקומה זקופה, לפיכך על גחונך תלך. אתה אמרת אוכל כל מעדני עולם, לפיכך עפר תאכל כל ימי ... ( cache )
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | תורה ז' ואלה המשפטים : אבל חם, דהוא יצר הרע, דמחמם גופה דבר-נש בעברה, הוא ארור, כמו שכתוב (שם): "ארור כנען", כמו שכתוב (שם ג): " ארור אתה מכל הבהמה ". והשמלה הינו ציצית, הוא שמירה ... ( cache )
 • עונשו של הנחש : 1 אוקטובר 2010 ... " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה" (ג, יד) הפסוק מונה שלושה עונשים לנחש: הליכה על הגחון, אכילת עפר, ושנאה לבני האדם. מתעוררת השאלה, ( cache )
 • דף קשר מספר 569 - פרשת בראשית : לנחש נאמר: " ארור אתה מכל הבהמה ..." לאדם: "ארורה האדמה בעבורך". לקין: "ארור אתה מן האדמה..." ורק אחרי המבול נאמר: "לא אוסף עוד לקלל את האדמה". ... ( cache )
 • פורים על פי הקבלה : " ארור אתה מכל הבהמה והחיה אשר בשדה" -בהמות וחיות ממלאות את תפקידן, הן לא צריכות להיות יותר מאשר בהמות וחיות. אבל בן אדם הרי צריך להיות אדם, ואם אינו יכול ... ( cache )
 • פירוש שד"ל על בראשית פרק ג : [יד] ארור אתה מכל הבהמה : אין לשאול היכן נתקללו הבהמות והחיות כי אין ארור ענין קללה, אלא אמיתת ענינו חסר טובה, נגוע ומעונה (ע' "בכורי העתים" תקפ"ז ר"ז-ר"ט), ... ( cache )
 • חיפוש חידושים ודברי תורה - פרשת שבוע בראשית : " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה" (ג, יד) הפסוק מונה שלושה עונשים לנחש: הליכה על הגחון, אכילת עפר, ושנאה לבני האדם. מתעוררת השאלה, הרי עיקר עונשו של . ... ( cache )
 • נחש - סודו של נחש הקדמוני - שי גיל : 5 מרץ 2006 ... בתגובה לפיתוי ולקלקול שחל עקב כך בעולם האלוהי והאנושי, מעניש אלוהים את הנחש: " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי ... ( cache )
 • כל, כול, הכל, הכול: כתיב מלא : מכל (מִכָּל): מכל מלמדיי השכלתי; וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה; כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה . בכל (בְּכָל): בכל זאת, בכל אופן, בכל מקרה, ... ( cache )
 • בראשית פרק ג' ג€“ סיכומונה : 23 יוני 2009 ... הוא רק אחד מחיית השדה שעשה אלוהים, וכך מתייחס אליו אלוהים גם בעונש " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה". אכילת הפרי האסור הביאה לדיסהרמוניה ... ( cache )
 • גן עדן - מאת רובי : "ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה ... ( cache )
 • צדיקים וצדיקות בנט : בס"ד לאחר שהנחש גרם לחטא שכולנו מתים בגללו (בעטיו של נחש) אז הקב"ה העניש אותו: ארור אתה מכל הבהמה , על גחונך תלך, עפר תאכל מן האדמה. ... ( cache )
 • בס"ד : ... שמוליד אחר שבע שנים, ומדגישים חז"ל שזו תכונה מיוחדת רק לנחש שממליטה אחר ההריון הכי ארוך מכל החיות, וזו כוונת התורה: " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה". ... ( cache )
 • נחש לשבע שנים - Daat Emet : 4 אוקטובר 2009 ... ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה" (בראשית ג, יד), וכשם שהבהמה ארורה מן החיה [פי] שבעה [50 יום x 7=12 חודש], כך נחש ארור מהבהמה [פי] שבעה [12 ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ויאמר ה' א-לוהים אל הנחש - כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, על גחֹנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך: ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה ... ( cache )
 • דמות הנחש במקרא ובמיתולוגיה המסופוטמית : בתגובה לפיתוי ולקלקול שחל עקב כך בעולם האלוהי והאנושי, מעניש אלוהים את הנחש:" ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ... ( cache )
 • טלית של תכלת / טור שבועי : ... ומדגישים חזל שזו תכונה מיוחדת רק לנחש שממליטה אחר ההריון הכי ארוך מכל החיות, וזו כוונת התורה: ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. ... ( cache )
 • בראשית פרקים א-ד ג€“ סיכומונה : 21 אוקטובר 2006 ... סיפור גן העדן סיפור קין והבל שאלת ה' את החוטא איכה ג' 9 מה זאת עשית ג' 13 אי הבל אחיך ד' 9 מה עשית ד' 10 לשון קללה ארור אתה מכל הבהמה ג' 14 ... ( cache )
 • זוהר בראשית - ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר ... : ... הארץ שנארה בהם ארור שוכב עם כל בהמה, בגלל שהם מצד אותו נחש שנאמר בו ארור אתה מכל הבהמה ..... בגין דאינון מסטרא דההוא חויא, דאתמר ביה ארור אתה מכל הבהמה . ... ( cache )
 • סיפור קין והבל (בראשית ד א-טז): החיים כערך עליון : בקללת הנחש בסיפור גן עדן נאמר: " ארור אתה מכל הבהמה " (בראשית ד יד). הנחש הופרד מיתר החיות. וסטרמן (לעיל הערה 2), עמ' 307. וויט מסביר שמשמעותה של קללה זו היא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- דיני טבילת כלים : אמר להם, הרי לומדים עניין זה מקרא מפורש, שכתוב ' ארור אתה מכל הבהמה ומכל החיה', חישב ומצא שזה שבע שנים. והנה כל התגלית" שלהם נפלה. ... ( cache )
 • nrg מעריב - בלוגים - - הצילו, המדינה בפאניקה : 9 יוני 2010 ... " ארור אתה מכל-הבהמה ומכל חית השדה... וגומר", (פרק ג' פסוק - '"ד). ועתה לדרך לנהוג בו: "הוא ישופך ר-א-ש ואתה תשופנו עקב:". ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | נחשים בתלמוד : וכתיב: ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור מהבהמה שבעה. כמפני רמשא סלק ואמר ליה. התחיל מטיח ראשו לכותל. ... ( cache )
 • more "ארור אתה מכל הבהמה " :
 • ביאור:בבלי סוטה דף ט ג€“ ויקיטקסט : 7 יולי 2008 ... ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה; על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך] 'ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה'; אני אמרתי יהלך בקומה זקופה, ... ( cache )
 • רואים את הקולות - שבת בראשית - נוסח בבלי. חזן: בן מנשה זמיר ... : ... עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ואיבה אשית בינך ... ( cache )
 • קבלה | אורים ותומים קבלה תוכנת הקבלה kabbalah : הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך..." ( בראשית ג', יד). חז" ל התייחסו באופן שלילי ביותר לנחש המקראי והוא נחקק בתודעתם כסמל למפתה, ... ( cache )
 • Tikva Sapir | מאגיה, כישוף ופולחן ביהדות : בתגובה לפיתוי ולקלקול שחל עקב כך בעולם האלוהי והאנושי, מעניש אלוהים את הנחש: " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ... ( cache )
 • ברק שרותי תברואה והדברה | Facebook : ... הנחש מאבד את רגליו, תיאור עונשו: "ויאמר ה' אלוהים אל הנחש: כי עשית זאת, ארור תהיה אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. על גחונכך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ... ( cache )
 • בית אבי חי:: פורומים : ... של הנחש חמור יותר מעונשם של האישה ואדם. אלוקים ממש מקלל אותו: "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך" (בראשית ג, י"ד). ... ( cache )
 • more "ומכל חית השדה על " :
 • אורחות צדיקים : נחש הקדמוני נתקנא באדם הראשון, וגרם מיתה לעולם, ועליו נגזר: "על גחנך תלך ועפר תאכל " (בראשית ג, יד). וכן ראה מה ארע לקין ולקרח ולבלעם ולדואג ולאחיתפל ולגחזי ... ( cache )
 • נחשים, מקדשים, לחשים ונשים : ... ואשתו להיות 'כאלוהים ידעי טוב ורע' (בראשית ג ה), או אז מענישו אלוהים וקובע לו את דמותו וטבעו הידועים לנו: 'על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך' (פסוק יד). ... ( cache )
 • עין הרע!!! - שומרי ברית קודש!! | מקושרים : ועליו נגזר:"על גחנך תלך ועפר תאכל " ובזה יסתיים החלק השלישי כיצד להינצל מעין הרע וכמובן שאני ישמח שכולם יסכימו איתי אבל המטרה היא לשנות גישה ולהסתכל על כולם ... ( cache )
 • שי גיל : ומה משמעות הענשת הנחש בגן עדן:ג€� על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייךג€� ( בראשית ג, יד). מבאר הרבי מקוצק, שאין אומלל מהנחש בבריאה, שכן:ג€� אמר הקבג€�ה אכול וזלול ... ( cache )
 • more "גחנך תלך ועפר תאכל " :
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : לכאורה הפסוקית "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך " יכולה להתפרש כברכה; הרי משמעות הדבר היא שאין צורך לטרוח, שהאוכל זמין בכל עת, שלא צריך לחפש, ... ( cache )
 • איזהו אושר? : התשובה היא: שהקללה הנוראה ביותר היא שהשם יתברך, נוטש את האדם או את העם, כפי שנטש את הנחש ואמר לו: ועפר תאכל כל ימי חייך . הוי אומר: אל תבא לבקש לי אוכל. ... ( cache )
 • דף פרשת השבוע - תנועת הקיבוץ הדתי - שבת פרשת בראשית, תשע"א 2010 ... : אתה אמרת אוכל כל מעדני עולם לפיכך 'עפר תאכל כל ימי חייך ' (שם): אמנם בפשט המקרא לא מצאנו הד לכלל של מידה כנגד מידה בעונש הנחש, אך המקרא מדגיש כלל זה בתיאור ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : ועפר תאכל כל ימי חייך ", ומסבירים שקללתו היתה שהוא לא יצטרך את הקב"ה. הנחש נידון לנידוי מוחלט מהקב"ה ואין לו אפילו צורך להתפלל על מזונו. ... ( cache )
 • בראשית התשס"ד : 26 פברואר 2010 ... העונש הראשון: על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך - הנחש מאבד את יכולת הדיבור, מצד שני לכאורה זוכה בברכה- מזונו מצוי בכל רגע ובכל מקום. ... ( cache )
 • תורה ומדע ג€“ ויקיפדיה : חסידי הגישה המפרשת יאמרו שהקללה "ועפר תאכל כל ימי חייך ", היא מטאפורית, כלומר: במקום ללכת ג€“ תזחל, והראש שלך יהיה "באדמה" וילחך עפר. ... ( cache )
 • "Likutei Mohoron" : וזה שכתוב (בראשית ג): "ועפר תאכל כל ימי חייך " עפר זה בחינת הממון, כמו ... כידוע, וזה שסים שם בתקונים: 'ובגין דא: ועפר תאכל (כל) ימי חייך ' וכו', הינו כנ"ל. ... ( cache )
 • "אכילת בשר לכתחילה או בדיעבד?" > Beerot Yitzchak > יחדיו בו' : והנה מה שנתן לנחש המזון משתי מדרגות למטה ממנו, שנאמר: "ועפר תאכל כל ימי חייך ", קללה תחשב לו כמו שעל זה האופן אמר אל האדם "ואכלת את עשב השדה" כי מן הראוי ... ( cache )
 • מנחם מנדל מקוצק ג€“ ויקיציטוט : 10 יולי 2010 ... "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך " (בראשית ג', י"ד) - וכי זו קללה? הלא ברכה היא: אין צורך בחיפוש מזונות! אלא קללתו הייתה שה' אמר לו: אכול ... ( cache )
 • -חברים קהילות חוזרים בתשובה- נחשים ערומים-פרשת בראשית : מענין ביותר הוא עונשו של הנחש "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ".... נו .... מילא ללכת על הגחון זהו עונש חמור מאוד כי הנחש ירגיש תמיד מושפל ונמוך אבל "עפר ... ( cache )
 • Text - ישיבת מעלות : לאחר העונש נגזר עליו "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ". אולם התיקון לא מסתיים בכך. כשהדיבור מתחיל במצריים אנו פוגשים במטה שנהפך לנחש. ... ( cache )
 • אני - תפילה - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון : ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה שאל פעם: הנחש נתקלל "ועפר תאכל כל ימי חייך " (בראשית ג, יד ). וכי מה רע בכך, והלא פרנסתו מובטחת, בכל יום, בכל עת ובכל שעה? ... ( cache )
 • אדם וחוה בגן עדן, או לא : "ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך , ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה ... ( cache )
 • בעלי חיים בתנֲ´ך : כך לדוגמה כותבת התורה על הנחש "ועפר תאכל כל ימי חייך ", כשהכל יודעים שהנחש הוא טורף בעל ארס. התורה השתמשה בלשון זו כדי להדגיש את עונשו של הנחש הזוחל על העפר ... ( cache )
 • מתחילים מבראשית - פותחים דף חדש | בית חבד פרדסיה | מה בפרשה ... : מכאן הדרך קצרה לעונש הבלתי נמנע:לנחש-"על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ".לאשה-" בעצב תלדי בנים..."לאדם-בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה,כי ממנה לוקחתה. ... ( cache )
 • עמית : 2 אוקטובר 2010 ... אדם ואמר לו איבה אשית בינך ובין האשה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב ועפר תאכל כל ימי חייך ואפילו אם אוכל דברים אחרים לא יטעם אלא טעם עפר. ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - התפילה והתקווה - אמצעי או מטרה? : לעומת האדם שלאחר חטאו נענש קשות בקללת "בזעת אפיך תאכל לחם", הקללה המושתת על הנחש היא "עפר תאכל כל ימי חייך ". כבר שאלו חכמים: וכי קללה היא זו? ... ( cache )
 • לוכד נחשים 052-2663200 - דמות הנחש בתנ"ך : "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ". "ואיבה אשית בינך והין האשה בין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" - (בראשית ג') ... ( cache )
 • קובץ הערות וביאורים : והנה ברבינו בחיי בראשית (ג,יד) על הפסוק ועפר תאכל כל ימי חייך כתב וז"ל: כל ימי חייך - יגיד שהעונש הזה לא יזוז ממנו לעולם ואפילו בזמן המשיח אשר תסתלק האיבה ... ( cache )
 • להתמודד מ"בראשית" : מה קללה היא זו שנתקלל הנחש "ועפר תאכל כל ימי חייך "? הן ברכה היא זו שיהיה מזונו מצוי לו בכל מקום וכבר אמרו חכמים: "הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו" (ברכות ... ( cache )
 • אדם וחוה, מתוך יהדות - מושגים וכתבים - אנציקלופדיה ynet : הנחש שפיתה את חוה לאכול מעץ הדעת קולל אף הוא בידי ה': "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ". בשל חטא קדמון זה וכדי שלא יאכלו גם מעץ החיים הפכו אדם וחוה לבני ...
 • פירושים להגדה של פסח - תשס"ח : 17 מרץ 2010 ... אבל כבר בבריאת העולם אנו רואים כי הבורא מעניש את הנחש באמצעות העפר: ועפר תאכל כל ימי חייך " וזאת אחרי העונש הכבד:"על גחונך תלך..". ... ( cache )
 • more "תאכל כל ימי חייך " :


תגובותעריכה

למשפט האחרון ראה עוד -

[1]

-- hagai hoffer, 2010-10-15 07:32:46


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:קללת הנחש


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-10-19.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-03-14