ביאור:בראשית ג א

בראשית ג א: "וְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם מִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹהִים. וַיֹּאמֶר אֶל הָאִשָּׁה: אַף כִּי אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִכֹּל עֵץ הַגָּן"הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הנחש מתחיל את הפיתוי בהפניית המבט אל מה שחסרעריכה

אחת מתחבולות הפיתוי של יצר הרע היא, להפנות את נקודת המבט של האדם אל מה שאין לו ואל מה שנאסר עליו. כך עשה הנחש הקדמוני כשפנה אל חוה:

(בראשית ג א): "וְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם מִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹהִים. וַיֹּאמֶר אֶל הָאִשָּׁה 'אַף כִּי אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִכֹּל עֵץ הַגָּן...'"

לגבי מהותו של הנחש, מי היה ואיך דיבר, ראו בפירוש שד"ל: " "נבוכו המפרשים בענין הנחש הזה, ודון יצחק אמר, כי הנחש לא דיבר, אלא האשה ראתה אותו שאכל ולא מת, והתעוררה בעצמה לאכול גם היא; ולפי זה אין מקום להודיע כי הנחש היה ערום, גם אין ראוי שיקולל. ובספר אמונת זורואסטר נמצא כתוב, כי אהרימן, שהוא אל הרע, התחפש בצורת נחש, והסית האדם והאשה הראשונים לחטוא; וקצת מחכמי ישראל חשבו, כי הנהש הקדמוני הוא השטן, ובעל הכמת שלמה (ב' כ"ד) כתב: בקנאת השטן בא מות לעולם; ואחרים אמרו, כי השטן נשתמש בנחש להסית את חוה..." " ( שד"ל ) . ראו גם: הנחש כיצור תבוני שווה ערך לאדם / שמואל, עצור כאן חושבים .

ערמה היא כישרון להטעות ולפתות , ואכן יש אומרים שהנחש בפרשתנו הוא משל ליצר הרע, הנמצא בכל אדם ומפתה אותו לעבור על דבר ה'.

הנחש משתמש בכמה תחבולות של פיתוי, שתיים מהן נזכרות בפסוקנו: "אף כי אמר אלהים ' לא תאכלו מכל עץ הגן'". הנחש מצטט את דבר ה' בצורה מעוותת, שהרי (בראשית ב טז): "וַיְצַו ה' אֱלֹהִים עַל הָאָדָם לֵאמֹר 'מִכֹּל עֵץ הַגָּן אָכֹל תֹּאכֵל, וּמֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ..."; בדבריו של הנחש ישנם שני עיוותים:

א. שקר קיצוני הגורם לשקר מתון. הנחש אומר שה' אסר לאכול מכל העצים, בעוד שה' אסר לאכול רק מעץ אחד. הנחש יודע שזה שקר, והוא יודע שהאישה יודעת שזה שקר, אבל השקר הזה מצליח לבלבל אותה: כשהיא עונה לנחש, היא כבר מבולבלת ואינה זוכרת את הציווי המקורי כלשונו, היא עושה "פשרה" בין האמת לבין השקר של הנחש, (בראשית ג ב): "וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֶל הַנָּחָשׁ 'מִפְּרִי עֵץ הַגָּן נֹאכֵל, וּמִפְּרִי הָעֵץ אֲשֶׁר בְּתוֹךְ הַגָּן - אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ וְלֹא תִגְּעוּ בּוֹ פֶּן תְּמֻתוּן'". האיסור המקורי התייחס רק לעץ הדעת טוב ורע, אך האישה אמרה שהאיסור כולל את כל "פרי העץ אשר בתוך הגן", הכולל גם את עץ החיים בראשית ב ט; האיסור המקורי התייחס רק לאכילה, אך האישה אמרה שהאיסור כולל גם נגיעה. הבלבול הזה בסופו של דבר גורם לה להפר את הציווי כולו.

ב. שינוי סדר העדיפויות. הנחש מדגיש את האיסור, בעוד שה' התחיל את דבריו דווקא במצוה חיובית - לאכול מכל עץ הגן! רק לאחר מכן בא האיסור המציב גבולות " "הסדר כאן הוא משמעותי... דבר ה' בא אלינו, לא כדי למנוע או להגביל, אלא להיפך, כדי להעצים את כוחות העשיה ולכוונם למקום המדוייק שלהם... וזו בדיוק היתה עצתו הרעה של הנחש, שהפך את היוצרות וצבע את כל העולם בציור של 'אסור' ו'אל תיגע'. ואז מתחיל דיון, מה בדיוק אסור, וכמה אסור, האם רק לאכול או גם לגעת, וכבר בעצם ההשאה [העתקה] הזאת ניצח הנחש... ברגע שהדיון עובר ממקומו המקורי, שהוא מה צריך לעשות, אל מקומו המזוייף, שהוא מה אסור..." " (הרב אייל ורד, "להיות גנן נאמן", עלון השבת של רבני צוהר, פרשת בראשית ה'תש"ע) .

היצר המפתה גורם לאדם להצטער על מה שאין לו ועל מה שאסור לו לעשות, במקום שישמח במה שיש לו ובמה שמותר לו לעשות, וכך גורם לו להיכשל.

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

לפי החלוקה העברית, הפרק היה צריך להתחיל בפסוק הקודם (בראשית ב כה): "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו": " "זוהי הכותרת לפרשה: האדם ואשתו ערומים. הנחש מפתה את האישה. אדם ואשתו מתחבאים בשמעם את קול ה', כי ערומים הם. וסיום הפרשה: "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם" "; חלוקת הפרקים שלפנינו היא נוצרית: " "ומדוע הפריד מחלק הפרקים הנוצרי את הפסוק ממקומו הנכון, ושיבץ אותו בסוף פרשת בריאת האישה? התשובה טמונה באחד מיסודות הנצרות: עניין החטא הקדמון, שהוא יסוד מוסד בנצרות. האנושות כולה סובלת מן החטא הקדמון לפי האמונה הנוצרית, ועל כן חטא זה צריך להיות מודגש. פסוק הפתיחה לפרשת הנחש מפריע להדגשת רעיון זה, ועל כן הוא סולק ממקומו, וכך נוצרה פרשה חדשה, בהדגש חדש: לא היות אדם אשתו ערומים, ותקנתם הוא נושא הפרשה, אלא הנחש, המפתה, מעורר החטא הקדמון" "  (יהודה אייזנברג, חלוקת הפרקים במקרא ).

הנחש היה מיוחד, וגם עונשו היה מיוחד - הוא היה "ערום מכל חיית השדה", ונענש ב (בראשית ג יד): "אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה...": " "לפי ערמתו וגדולתו היתה מפלתו - ערום מכל, ארור מכל" " (רש"י בשם בראשית רבה) .

מדוע פנה הנחש דווקא אל האישה? אולי משום שהיא לא קיבלה את הציווי ישירות מה' אלא דרך אדם, ולכן היה לו קל יחסית לבלבל אותה בפרשנות שגויה. ראו מדוע לא נזכר שה' אסר גם על האישה לאכול מהעץ? .

המפרשים והמתרגמים נחלקו לגבי משמעות הביטוי אף כי בפסוקנו:

1. יש שפירשו אותו כביטוי של הדגשה: " "בקושטא, ארי אמר יי לא תיכלון מכול אילן גינתא" " (אונקלוס) - "באמת אמר ה' שלא תאכלו מכל עץ הגן"

2. ויש שפירשו אותו כביטוי של תמיהה: " "הַקֻשְׁטָא דְאָמַר יְיָ אֱלֹהִים לָא תֵיכְלוּן מִכָּל אִילַן גִינוּנִיתָא?!" " (יונתן, וכן רש"י ו שד"ל ) - "האמנם אמר ה' שלא תאכלו מכל עץ הגן?!". בכל מקרה המטרה היא דומה - להפנות את תשומת ליבה של האישה למה שאסור במקום למה שמותר, " "ואע"פ שראה אותם אוכלים משאר פירות, הרבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו העץ" " ( רש"י ) .

3. ויש שפירשו, שדברי הנחש נקטעו באמצע על-ידי דברי המחאה הנחרצים של האישה, וההמשך שלהם נמצא בהמשך "... לא מות תמותון", ולמעשה, דבריו הם: "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן - לא מות תמותון"; למרות שה' אמר לכם שלא לאכול מכל העצים, אני יודע שאתם יכולים לאכול ולא תמותו ( שד"ל בשם 'יש אומרים') .

ראו עוד על הביטוי אף כי במקרא .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • Response Details : שם השולח: פירש רש"י. עיר: כתובת דוא"ל: כותרת התגובה: בספר בראשית כתוב " והנחש היה ערום מכל חית השדה" פירש רש"י ערום. מלשון ערמומי ומערים על האנשים. ... ( cache )
 • תאריך: אדר תשנ"ח : " והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ידוד אלקים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן: ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: ומפרי העץ אשר בתוך ... ( cache )
 • Genesis 3:1 Bible Lexicon : והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל־האשה אף כי־אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן׃. בראשית 3:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required) ... ( cache )
 • בראשית פרק ג' ג€“ סיכומונה : ג' 1 " והנחש היה ערום מכל חית השדה,,"- ערמומי. זהו קשר ראשוני בין האדם לנחש. פתיחה באידיליה שבגן, האדם לא מתבייש במערומיו, סיום בכך שהם מתביישים ותופרים ... ( cache )
 • סוד הנחש : ואחר שהודענוך אלו העקרים דע כי הנחש הקדמוני בתחילת ברייתו של עולם הוא עומד מבחוץ לחומות הקדש כולן דכתי' " והנחש היה ערום מכל חית השדה" ממש, ... ( cache )
 • קטעים מפירוש אברבנאל לסיפור האכילה מעץ הדעת : ולזה נאמר בתחלת הספור הזה " והנחש היה ערום מכל חית השדה". ולא היתה ערמתו ידועה והשכל וטענות נצחיות, אבל היה בעלותו בעץ לאכול לשבעה מפריו מה שלא היו עושים שאר ... ( cache )
 • נחש הקדמוני ג€“ ויקיפדיה : נחש הקדמוני שהיה ערום מכל הבהמה ומכל חית השדה, שנאמר " והנחש היה ערום מכל וגו'", בקש להרוג את אדם ולישא את חוה. אמר לו המקום: אני אמרתי תהא מלך על כל בהמה ... ( cache )
 • עירום אנושי, עירום אלוהי : 7 ספטמבר 2009 ..."והנחש היה ערום מכל חית השדה" מספרת התורה, ומשחקת בכוונה תחילה בין המילים עירום וערמה. אדם וחוה היו עירומים ולא התבוששו, אך הנחש היה ערום, ... ( cache )
 • New Page 2 - Moshe Sivan home page : " והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה ה'". רשי' אומר, ערום - ארור. נחמה ליבוביץ - ערום מצוייד בתכסיסנות. מאידך, אדם וחוה תמימים: "ויהיו שניהם ערומים האדם ... ( cache )
 • תורה : 31 אוקטובר 2008 ... א והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלוהים ויאמר אל-האישה אף כי-אמר אלוהים: לא תאכלו מכל עץ הגן: ב ותאמר האישה אל-הנחש מפרי עץ-הגן ... ( cache )
 • מה צורה היתה לנחש בגן עדן? : ראש וראשון לבעלי החיים שאנו פוגשים לאחר השלמת הבריאה הוא הנחש: " והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה ה' אלהים..." (בראשית ג, א). מגמתו הפולמוסית של הכתוב ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוהים, ויאמר אל האישה: אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן? ותאמר האישה אל הנחש: מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי ה עץ אשר ... ( cache )
 • תרומת הספרות המקובלת לפרשנות כתבי הקודש : הירונימוס בדק ומצא שהמקור העברי אומר: " והנחש היה ערום מכל חיית השדה." (בראשית ג, 1). על כך העיר: "לגבי 'חכם' העברית אומרת 'ערום' ג€¦ ... ( cache )
 • לחם = משל לאישה (בדמיון...) : ... איש חכם מאד" (שמואל ב יג ג) ג€“ וזה כינוי עם משמעות חיובית בד"כ כשרוצים להגיד על מישהו שהוא חכם-להרע קוראים לו "ערום", כמו " והנחש היה ערום מכל חית השדה. ... ( cache )
 • מכללת לפשיץ : מבראשית נחשפת בפנינו דמותו של הנחש כסמל לערמומיות ולאי-יושר: " והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה אלוקים" (בראשית ג, א-ה); הוא המפתה לדבר עברה והמסיט את ... ( cache )
 • לוכד נחשים 052-2663200 - דמות הנחש בתנ"ך : " והנחש היה ערום מכל חית השדה". "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך". "ואיבה אשית בינך והין האשה בין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" - (בראשית ... ( cache )
 • כוחה של צניעות : (א'): והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוהים ויאמר אל האשה אף כי אמר א- לוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. (ב'): ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ... ( cache )
 • אם אין כיסוי אין כיסוי : " והנחש היה ערום מכל חית השדה" - גם הנחש היה עירום. גם הוא חי בעולם נטול מחיצות, נטול עכבות ונטול לבושין, גם הוא רצה בבשורת השחרור. ... ( cache )
 • שיחות בספר הושע : והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן: לפי חלוקת הפרקים, הפסוק "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא ... ( cache )
 • חטא האישה - ישיבת מעלות : והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן ... ( cache )
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע : התשובה לכך טמונה בדברי רש"י על הפסוק " והנחש היה ערום מכל חיה השדה". אומר רש"י: "ערום מכול - לפי עורמתו וגדולתו הייתה מפלתו, ערום מכול - ארור מכול". ... ( cache )
 • ברברת - אהרון חבר : 26 פברואר 2006 ..."והנחש היה ערום מכל חית השדה" (שם ג' 1). אמר הנחש אל האשה: "ג€¦ אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן". אמרה האשה אל הנחש: "מפרי עץ הגן נאכל ... ( cache )
 • סוד הצניעות : והנחש היה ערום מכל הית. השדה� - אמר ר� יהושע בן קרחה: להודיעך מאיזו הטיה קפץ עליהם אותו. הרשע. מתוך שראה אותן מתעסקים בדרך ארץ, ונתאוה לה. ... ( cache )
 • p_friedmann: תהום ורוח (3): בראשית ב, בראשית ג : 22 יוני 2007 ..."והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוהים. ויאמר אל האישה: אף כי אמר אלוהים 'לא תאכלו מכל עץ הגן'. ותאמר האישה אל הנחש: מפרי עץ הגן ... ( cache )
 • פרשת לך לך : " והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-לוהים...". (ג', א). במה חטא הנחש? רש"י (ג', יד) מתבסס על הגמרא בסנהדרין, הקובעת שהנחש נחשב למסית: ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - בראשית - ויהי האדם לנפש חיה : " והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-להים" (שם ג 1). אם כן הנחש המופיע בספר בראשית, בוודאי שאיננו הנחש הזוחל שאנחנו רואים על פני האדמה, ... ( cache )
 • מפגש תרבויות : והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה אל הנחש מפי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן ... ( cache )
 • Berishet Torah Protion : 3: 1 והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן: 3: 2 ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: ... ( cache )
 • נחשים, מקדשים, לחשים ונשים : ראש וראשון לבעלי החיים שאנו פוגשים לאחר השלמת הבריאה הוא הנחש: ' והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים' (בראשית ג א). מגמתו הפולמוסית של הכתוב, ... ( cache )
 • בלבבי משכן אבנה | Building a Sanctuary in the Heart - פרק יא... : העורמה הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה, היא אצל הנחש: " והנחש היה ערום מכל חית השדה" (בראשית ג, א), ומשם שורש העורמה. ודאי ש"זה לעומת זה עשה האלקים", ... ( cache )
 • 5758 - Bereshit : בשני כתובים סמוכים נזכר המונח "ערום": "ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבששו" (ב כה); " והנחש היה ערום מכל חית השדה" (ג א). צירוף זה של "ערום - "ערום" ... ( cache )
 • פרשת לך לך : " והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-להים, ויאמר אל האשה - אף כי אמר א-להים לא תאכלו מכל עץ הגן: ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: ומפרי העץ אשר ... ( cache )
 • כח | חלק א | ספר הזוהר בארמית | רבי שמעון בר יוחאי | כתבי מקובלים... : ועלייהו אתמר והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו', ערום לרע, מכל חיוון דאומין דעלמא עעכו"ם, ואינון בנוי דנחש הקדמוני דפתי לחוה, וערב רב ודאי אינון הוו זוהמא ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - בראשית - בריאת העולם : " והנחש היה ערום מכל חית השדה". ואונקלוס תרגם: "וחויא הוה חכים מכל חית ברא דעבד ה ' אלוקים". כלומר ערום = חכם. הנחש הוא למעשה האדם ללא הנפש החיה. ... ( cache )
 • רשימות מן התיבה הלבנה - המיתוסים המשוקעים בסיפור גן עדן : 7 מרץ 2007 ... והנחש, היה ערום, מכול חית השדה, אשר עשה יהוה אלוהים; ויאמר, אל-האישה, אף כי-אמר אלוהים, לא תאכלו מכול עץ הגן. ... ( cache )
 • בראשית פרק ג' : פס' 1 ג€“ "הנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוהים". יש המוצאים בפסוק דה- מיתולוגיזציה: במיתולוגיה "נחש בריח ונחש עקלתון (כמו התנין והלוויתן) היו ... ( cache )
 • נחשים, מקדשים, לחשים ונשים : ראש וראשון לבעלי החיים שאנו פוגשים לאחר השלמת הבריאה הוא הנחש: 'והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים' (בראשית ג א). מגמתו הפולמוסית של הכתוב, ... ( cache )
 • כוח הריפוי של הנחש : 17 נובמבר 2007 ... "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה אלוהים ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל ומפרי ... ( cache )
 • נחשים ג€“ ויקיפדיה : הנחש מופיע לראשונה בספר בראשית בפרק ג', בסיפור על גירוש אדם וחוה מגן עדן: "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוהים..." (בראשית ג, 1). ... ( cache )
 • הנחש וסמל הרפואה בתרבות העמים - בית הספר לרפואה סינית, שיאצו... : בתנֲ´ך, הנחש מופיע לראשונה בספר בראשית בפרק גֲ´, בסיפור על גירוש אדם וחווה מגן עדן: ֲ´והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה הֲ´ אלוהים...ֲ´ (בראשית ג, 1). ... ( cache )
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | ספר בראשית - פרק ג' : א והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן ב ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל ג ומפרי העץ אשר ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - חסד ג€“ הכיצד? : התשובה ניתנת לנו בפרק ג פסוק א: "והנחש היה ערום (אונקלוס: חויא הוה חכים) מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים". לאמור שהנחש אינו אלא השכל הטבעי של האדם, ... ( cache )
 • בראשית פרק ג - אוח - משרד החינוך: אינטרנט ומידע חינוכי, חדשות... : (א) והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ידוד אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן: (ב) ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: ... ( cache )
 • Jewish Education and Lookstein Center and Nechama Leibowitz : "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-לקים ויאמר אל האשה: אף כי אמר א-לקים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה אל הנחש: מפרי עץ הגן נאכל. ... ( cache )
 • גם אלוהים טועה! ג€“ הידען : 12 ינואר 2003 ... אפשרות זאת ניתנת לאישוש חלקי בפרק ג' פסוקים 1-2: "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהווה אלוהים.ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - תזריעמצורע - צרעת : "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלוקים". אונקלוס מתרגם את הפסוק כך: "וחויא הוי חכים". הנחש היה היצור החכם ביותר בעולם, והיצור החכם ביותר בעולם הוא ... ( cache )
 • משמעות השם יעקב : כבר בראשית המקרא נקשרת ערמתו של הנחש לעירום הפיסי. ויהיו שניהם. ערומים. האדם ואשתו ולא יתבששו. והנחש היה. ערום. מכל חית השדה אשר עשה ה ... ( cache )
 • תורה ֲ» הרב יעקב מדן : ... שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב יעקב מדן www.vbm-torah.org/hebweb נכתב על ידי: הרב יעקב מדן חטאו של הנחש "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-לוהים. ... ( cache )
 • כל שכן כאשר אוהב את הדבר ההוא ועוד מחשיב אותו לדבר טוב לא יוכל... : ושכחו שהנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים. וחוה נפלה לרוב נעימות קול וחכמתו במקום לעמד באמונת ציווי האלהים. ככה בפלו הרבנים לרוב נעימות קול חכמת ... ( cache )
 • מדינת <שראל : חית השדה אשר עשה grֳ­ֳ­ אלהים וייאמר אל־האשה אף. ב כי־אמרג–  אלהים לא תאכלו מכיל עץ הגן: ותאמר האשה. * אל־הןחש מפרי עץ־הגן נאכל: ומפרי העץ אשר בתוך־הגן' ... ( cache )
 • האמת על האלוהים! - TheMarker Cafe : "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן:... ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Chen Shazar | חן שזר/החטא הראשון : 26 מרץ 2005 ... והנחש, היה ערום, מכל חית השדה, אשר עשה יהוה אלהים; ויאמר, אל-האשה, אף כי-אמר אלהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ... ( cache )
 • Or Haganuz - כח היולי הגורם המשפיעה על הבחירה של האדם מאמר משוכתב... : "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה השם" הוא מפתה את האשה במילים שגורמות להסתכל בחיצוני, נחמד העץ למראה ומפתה אותה במילים שגורמות לחקור את השם "והייתם ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Chen Shazar | חן שזר/החטא הראשון : והנחש, היה ערום, מכל חית השדה, אשר עשה יהוה אלהים; ויאמר, אל-האשה, אף כי-אמר אלהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה-הוא לעינים, ... ( cache )
 • "כל כך עצוב הלילה הכוכבים נופלים, אולי בדיוק כמונו השמים גם בוכים... : כמה עובדות ארוכות בעצם על הנחש: הנחש מופיע לראשונה בספר בראשית בפרק ג`, בסיפור על גירוש אדם וחווה מגן עדן: והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה` אלוהים. ... ( cache )
 • פניו השונים של המיתוס: מן המקרא לקבלה : "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים, ויאמר אל האשה: אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן" נחש הוא סמל פאלי מובהק והראיה בגוף הפסוק שהוא מפתה את ... ( cache )
 • חוה : בראשית ג א: והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן. איש: אדם. ילדים: קין הבל שת ... ( cache )
 • more "ה' אלהים ויאמר אל " :
 • בס"ד : 'ויאמר אל האשה אף כי אמר א-להים לא תאכל מכל עץ הגן' אמר ר' חננא בר סנסן ארבעה הן פתחו באף אבדו באף, ואלו הן: נחש ושר האופים ועדת קֹרח והמן. ... ( cache )
 • פרשת בראשית : ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים אמר רבי חנינא בן סנסן: ארבעה הן שפתהו באף ונאבדו באף, ואלו הן: נחש ושר האופים ועדת קורח ... ( cache )
 • דף קשר מספר 779 - פרשת בראשית - חטא אדם הראשון - אקטואליות / שלומי... : "ויאמר אל האשה אף כי אמר א-לקים לא תאכלו מכל עץ הגן(4)" (ג', א). הנחש עולה בשאלתו על נקודה מאד משמעותית שבמבט ראשוני די מוסתרת מפנינו. ... ( cache )
 • ההסתה והעברה הראשונה נגד הקב"ה : "ויאמר אל האשה אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן." "ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן ... ( cache )
 • איכות הסביבה בראי היהדות : ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן: (ב) ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: (ג) ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו ... ( cache )
 • הבר תישארב שרדמ : ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ ה. גן. ('. בראשית.,ג.)א. אומר. 'ר. חננא בר סנסן כי הנחש הוא אחד מארבעה דמויות במקרא שפתחו את דבריהם ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - בראשית : ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן (בראשית ג-א). מדתו של הנחש הקדמוני הוא, להטיל באדם קרירות לגבי המיציות, להקל אותן בדברי ביטול: "וכי מה בכך ... ( cache )
 • שקופית 1 : ויאמר אל האשה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו פן תמתון. ... ( cache )
 • 5763 - Bereishit : "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-להים, ויאמר אל האשה - אף כי אמר א-להים לא תאכלו מכל עץ הגן: ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: ומפרי העץ אשר ... ( cache )
 • קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה - בשיתוף האגודה למען החייל : ... לבשר אחד ב,כה ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו ג,א והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ ... ( cache )
 • רואים את הקולות - שבת בראשית - נוסח בבלי. חזן: בן מנשה זמיר... : ... ודבק באשתו והיו לבשר אחד ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו ... ( cache )
 • והכל בגלל הסקס.... התזה (תכינו את עצמכם- זה ארוך אבל מעניין... : והנחש היה ערום מכל חיות השדה אשר עשה יהוה אלוהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן: ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל: ומפרי העץ אשר בתוך ... ( cache )
 • תישארב השעמל ןורכז : לבם בבחינה אמצעה - וז�ש ייאמר אל האשה אף כי אמר אנקים לא תאכלו מכל עז הגן. נ,ומ הס הי ימי לכה ה/שנא יהי� בנס אף בתינו� אמצע� שנא תהיי ככ� אכילת כלל רק כמעלת ... ( cache )
 • Sifrey Kabbalah (hebrew) : והנחש הי' ערום ויאמר אל האשה אף כי אמר אלדים מכל עץ הגן וכו' פירש העץ צוה הש"י מעץ הדעת לא תאכל אך הפרי עצמו מותר באכילה וחוה השיבה לו כי גם הפרי נאסר לנו ... ( cache )
 • עקבות בעלי חיים - פורום יהדות : רק שבוע שעבר בפרשת בראשית קראו בבית הכנסת: "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' א-לוהים, ויאמר אל האשה אף כי אמר א-להים לא תאכלו מכל עץ הגן. ... ( cache )
 • מדרש רבה - בראשית : ב ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים אמר רבי חנינא בן סנסן ארבעה הן שפתהו באף ונאבדו באף ואלו הן נחש ושר האופים ועדת קורח והמן נחש (בראשית ג) ויאמר אל האשה אף שר ... ( cache )
 • מדרש הנעלם : ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים, מיד פתח באף. מהכא, דבתחלת דבריו של אדם ניכר מי הוא. כך הוא פתח באף, להודיע מי הוא: נטל סימן זה, אם תקבל, אם לא תקבל. ... ( cache )
 • 1 Moj. 3:1 - Stary Testament (Tanach) - Biblia internetowa : Tekst oryginalny: והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן. Biblia Hebraica Stuttgartensia: ... ( cache )
 • תיקוני זהר : ... וערמה דיליה הוה דפתי לחוה, בגין דדעתן של נשים קלה, ומה אמר לה ויאמר (הנחש) אל האשה אף כי אמר אלקי"ם לא תאכלו מכל עץ הגן, וקודשא בריך הוא לא אמר, ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Albert Shabot | אלברט שבות/מידע : ב ותאמראלקים אל- האשה, אף כי-אמר האשה אל-הנחש: מפרי עץ-הגן, נאכל. ג ומפרי העץ אשר בתוך-הגן ...... אל- האשה, אף כי-אמר אלקים - לא תאכלו מכל עץ הגן. ב ותאמר ... ( cache )
 • למי להאמין? : הנחש, שהיה ערום מכל חיית השדה ורצה לפתות את האישה, פותח בהיגד פרובוקטיבי, המסלף את דברי האל אך מניע את האישה להיכנס עמו בשיחה: "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל ... ( cache )
 • Sabbath Candles : א~ד~ה): "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן וגו', ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון, כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם ... ( cache )
 • רומאן יאקובסון ג€“ ויקיפדיה : ניקח למשל את המשפט מספר בראשית, פרק ג', פס' א' מפי הנחש "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן". המבע הוא הטקסט שמסומן במרכאות, המוען הוא הנחש והנמען הוא חווה ... ( cache )
 • חגים - פורים ובגדי כהונה : (7) על דברי הנחש לאשה "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן" (בראשית ג', א') מבאר רש"י: "שמא אמר לכם לא תאכלו מכל וגו' - ואף על פי שראה אותם אוכלים משאר ... ( cache )
 • - נרות שבת - - TheMarker Cafe : 31 דצמבר 2007 ... "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן וגו', ויאמר הנחש אל האשה. לא מות תמתון,כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת אתחנן : ... אך האשה שנתעתה בשקר של הנחש, ונטתה מן האמת, כי כל הסתת עצת הנחש היתה על ידי שקר, שאמר לה (בראשית ג, א-ד-ה) "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן וגו', ... ( cache )
 • השער השלישי. : בתימה יי על האזהרה אם הבינה אותה 2י ואמר אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ. הגן*. והיא הגידה לו את כל לכה ואמרה מפרי עץ הגן נאכל5. כיטי כן אמר אלהים ... ( cache )
 • ספר מעולפת ספירים : ... ומצא נחש והיה לו דמות גמל ורכב עליו ובא לו אצל האשה, אמר לה (בראשית ג,א) אף כי אמר אלהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, אמר, אבקש יותר ואוסיף כדי שתגרע, ... ( cache )
 • תוכן תורה - FaithBit : שאל אותה הנחש: "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן?" אמרה האשה: "ג€¦ ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמֻתוּן". ... ( cache )
 • שיר השירים ב (רבי חזקיה פתח כתיב א" א ע [ הקדמת ספר הזהר] : בשירותא דאמרו שקרא הוה דכתיב אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ. הגן.,. ולאו הכי דהא כתיב מכל עץ הגן אכל תאכל.,. וכלהו שרא ליה ...
 • more "אלהים לא תאכלו מכל " :
 • תורה: בראשית ג' : א והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלוהים ויאמר אל-האישה אף כי-אמר אלוהים: לא תאכלו מכל עץ הגן : ב ותאמר האישה אל-הנחש מפרי עץ-הגן נאכל: ... ( cache )
 • מוכר וחביב - הרב משה גרילק | יהדות : 'לא תאכלו מכל עץ הגן ', כלומר, האם כל העצים אסורים עליכם? נימת רחמנות עולה ממנו. האומנם הכול נאסר עליכם? האשה מכחישה את דבריו, אולם קורטוב מהם נדבק בה: 'מפרי ... ( cache )
 • תנ"ך רגע לפני הבחינה : לא תאכלו מכל עץ הגן לא מות תמותון כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, מפרי עץ הגן נאכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן ... ( cache )
 • דף קשר מספר 1002 - דרוש אזני המן / עמית משגב : הנחש פונה אל האשה וטוען: "אף כי אמר א-לוקים לא תאכלו מכל עץ הגן ". כלומר, הנחש ממריד בטענה שהכל אסור, ובכך הוא שותה מאיסורי התורה. ברור שתוספת איסור והרחבת ... ( cache )
 • פרשת בראשית - האכילה מעץ הדעת - גיליונות נחמה ליבוביץ : אכן יתבאר העניין בהבין כוונת דבריו באומרו "אף כי אמר א-לוהים לא תאכלו מכל עץ הגן ", שנראים דבריו כדברי הוללות (=טפשות וסתם דברים בדויים), אשר על כן קדם הכתוב ... ( cache )
 • ראש השנה הראשון : "לא תאכלו מכל עץ הגן ", נימת רחמנות עולה מגרונו, האומנם הכול נאסר עליכם? דבריו מתבססים על הפרינציפ החוזר על עצמו במיליוני וריאציות מאז ימי קדם ועד ימינו. ... ( cache )
 • תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך/נושא חובה: עלילות הראשית/בראשית פרק ג... : הנחש מתחיל בשיחה באיסור של ה' מאכילת עץ ה' ואומר "אמר ה' לא תאכלו מכל עץ הגן (פסוק א)". דברי הנחש הם שקריים ומסיטים כנגד ה'. ... ( cache )
 • פרשת שמיני - הנחש באמצע התורה : אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן ..." (שם, ג', א'). כלומר הנחש חולק במודע על הקב"ה ופוסק לאישה הלכה שהיא יכולה לאכול מפרי עץ הדעת. ... ( cache )
 • בחינת בגרות בתנ"ך - קיץ תש"ס - שאלון 900401 : השינוי - "לא תאכלו מכל עץ הגן " (פסוק א'); "לא מות תמותון" (פסוק ד'). הנחש רצה לשכנע את האישה לחטוא ולאכול מעץ הדעת. ב. המעלות של עץ הדעת: ... ( cache )
 • "שופרו של אלול" : הוא הפונה אל האישה ואומר לה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן , והיא, היא לא עונה לו שקרן! אלוהים אמר אכל תאכל מכל עץ הגן אלא רק מעץ אחד אלוהים אמר לא ... ( cache )
 • בחינת בגרות בתנ"ך : מכל עץ הגן אכל תאכל" לעומת דברי ה': "לא תאכלו מכל עץ הגן " בדברי הנחש: (1) דברי ה ' "מות תמות". לעומת: "לא מות תמתון" בדברי הנחש: (2) ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן . רש"י: אף כי אמר: שמא אמר לכם לא תאכלו... ספורנו: ויאמר אל האשה - כי שכלה החלוש התעצל מהתבונן ולא התקומם על הדמיון ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - חטא אדם הראשון - נוגע אלינו? : הפעם הראשונה בה מוזכר שם ה' בתואר 'אלוקים' בלבד הוא בדיבורו של הנחש לחווה - "אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן ", מכאן ואילך נפלה גם האשה בכך, ... ( cache )
 • אחרי- מות : אכן יתבאר העניין בהבין כוונת דבריו באומרו "אף כי אמר א-לוהים לא תאכלו מכל עץ הגן ", שנראים דבריו כדברי הוללות (=טיפשות וסתם דברים בדויים), ... ( cache )
 • מתחילים מבראשית - פותחים דף חדש | בית חבד אריאל | מה בפרשה > ספר... : ... ישירות מאלוקים על דבר האיסור,כי אם מפי בעלה,ומילא רישומו חלש יותר בעיניה, תחילה הוא מתמם ומרחם על האדם ואשתו: "האם אלוקים אמר לכם"לא תאכלו מכל עץ הגן"?... ( cache )
 • לוכד נחשים 052-2663200 - תפוס תנחש : "והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה ה' אלוהים, ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן . ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ... ( cache )


תגובותעריכה

ועל כך נאמר - "מים גנובים ימתקו".

-- hagai hoffer, 2009-11-23 00:03:52

שלום אראל,

במאמרי "מידע אנושי" שפרסמתי באתרך, עמדתי על מונח "הנחש" והיגעתי למסקנה זו: לא מדובר בנחש כי-אם בתכונה שלבשה את חוה ולתכונה הזו קראה התורה "נחש". במילים אחרות, וכאשר אומרים "ויאמר הנחש אל חוה" הכוונה היא - ותאמר חווה אל עצמה... היינו אל הצד "הנחשי" שבה... היא דיברה אל עצמה, והתורה תיארה את השיחה העצמית הזו באופן ציורי וכאילו מדובר בעוד ישות שהשתתפה במשחק... את כל זה תמצא בפירוט בפרק מס' 20 של "מידע אנושי" שנמצא באתרך.

אלברט שבות

-- אלברט שבות, 2009-11-23 17:10:28

תודה, המאמר נמצא כאן: [1]

-- אראל, 2009-11-24 00:22:47

שלום למלומדים.

אני אדם חילוני שרק לאחרונה התחיל לקרוא ולחקור לעומק את התנ"ך. אני מקווה שאיני חצוף אבל אינני רואה כיצד ניתן לקבל את ההסברים כי הנחש היה "תכונה" של חווה או השטן או כל תירוץ אחר.

שהרי אלוהים מעניש את הנחש בסוף הפרק:

וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ: "כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת, אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה. עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ. טו וְאֵיבָה אָשִׁית בֵּינְךָ וּבֵין הָאִשָּׁה וּבֵין זַרְעֲךָ וּבֵין זַרְעָהּ. הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב.


יש לשים לב כי הפסוק הזה מנבא במדויק אלפי שנים (לכל הפחות) של מאבקים בין האדם לנחש, שהרי הנחש הוא אחת החיות המסוכנות לאדם אפילו בימינו בתקופה המודרנית.

מיליוני בני אדם מוכשים בכל שנה ע"י נחשים ומתוכם מתים מאות אלפים. בעבר בטרם החיים בעיר ולפני הרפואה המודרנית הנחש היווה גורם מרכזי למוות בקרב בני אדם.

כמובן שגם האדם בתגובה היה חייב להרוג נחשים רבים ממש כפי שנאמר: איבה בין האדם לנחש לדורות. הנחש מכיש את האדם בעקב והאדם מכה בנחש בראש.

לא יתכן כי תיאור מדויק שכזה לא התייחס ממש לנחש אלא למשהו אחר. אגב הנחש בגלגוליו האבולוציוניים הקודמים היה בעל רגליים.


ההסבר לכך שהנחש מדבר הוא פשוט מאוד לטעמי. הנחש אכל מעץ הדעת ! אנו יודעים בודאות כי אכילה מעץ הדעת מעניקה יכלת אינטליגנטית גבוהה, שהרי ברגע שאדם וחווה אכלו ממנו: וַתִּפָּקַחְנָה, עֵינֵי שְׁנֵיהֶם !

כאשר הנחש אומר לאשה: לֹא-מוֹת, תְּמֻתוּן, הוא אומר לה בעצם: הנה תראי, אני אכלתי מעץ הדעת ולא רק שאני לא מת אלא אני חכם יותר משהיתי.

תגובת האשה היא: וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה-הוּא לָעֵינַיִם, וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל. כלומר האשה רואה כי טוב לאכול מהעץ. לא רק שלא מתים אלא האכילה משכילה את מי שאוכל ממנו.

כיצד היא רואה זאת ? היא רואה זאת כי היא מבינה שהנחש אכל מעץ הדעת וזה מה שקרה לו.


השאלה שצריכה להישאל היא מה קרה לנחש שהוא אינו מדבר גם היום והתשובה היא בקללה שאלוהים נתן לנחש:

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶל-הַנָּחָשׁ, כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת, אָרוּר אַתָּה מִכָּל-הַבְּהֵמָה, וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה; עַל-גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ, וְעָפָר תֹּאכַל כָּל-יְמֵי חַיֶּיךָ.

הנחש הוא ארור מכל שאר החיות ולכן לא יתכן לתת לו יתרון הישרדותי כה גדול בטבע. קל וחומר שבפרקים קודמים רק האדם קיבל את הברכה למשול בכל בעלי החיים.

העונש של הנחש הוא רגרסיה באבולוציה שבאה לידי ביטוי באיבוד הרגליים (כאמור לנחש הקדמוני אכן היו רגליים) ולכן אין זה מפתיע שתחילת העונש היא ביטול התוספת האינטליגנטית שזכה לה מאכילה מעץ הדעת.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הנחש מתחיל את הפיתוי בהפניית המבט אל מה שחסר


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-22.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/ljon_jorj_la_0