ביאור:בראשית יח יח

בראשית יח יח: "וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית יח יח.


וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ עריכה

וְאַבְרָהָם

  • "יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם" - גוי גדול כבר נאמר, וברור שמדובר בהבטחה לזמן ארוך, ולא לכמות גדולה בזמן מסוים.
אולם המילה "עָצוםּ" באמת מסמלת מספר גדול, אפילו אם הוא לא מוגדר. עצום מכסה את כל העולם - אולם נאמר בפירוש: " וְנִבְרְכו בּוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ" - כלומר זרעו של אברהם יהיה גוי אחד גדול (ביחיד) בנוסף "כֹּל גּוֹיֵי" (ברבים). דברי אדוני התקיימו בנו, במספרנו, היהודים נעשו עם משמעותי בעולם שמביאים ברכה והצלחה: במדע, חוק ומשפט, כלכלה, ומסחר.
  • "וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ" - כל גויי הארץ ישמעו על אלוהיו של אברהם, ילמדו עליו, יכבדו אותו, יקראו את חוקיו, וגם ייהנו * ואכן דברי אדוני התקיימו. כמעט כל האנשים בעולם יודעים את סיפור אברהם ומכבדים את אלוהיו. גויים רבים מברכים את אדוני, בדרכם, ומתברכים בו. כמובן שיש גם כאלה שאוררים את אברהם וזרעו, ואלוהים בדרכו אורר אותם שהם ובניהם יכלו, ככתוב: "ואֲַבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ, ומְּקַלֶּלְךָ, אָאֹר" (ביאור:בראשית יב ג), כפי שקרה להמן ובניו.

אלוהים ידע את תפקידו וחשיבותו של אברהם. אברהם היה צריך ללמוד את דרך אדוני ולהבין את מטרתו ודרכו של אלוהים כדי שהוא ידע איך לחנך ולגדל את בנו יצחק כך שיגדל להאמין באלוהים ובבריתו, וכל זאת כדי ליצור את עם ישראל ותרבותו.