ביאור:בראשית ג יד

בראשית ג יד: "וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ: כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת, אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה; עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית ג יד.


קללת הנחשעריכה

בעקבות הדברים הרעים שאמר הנחש בגן עדן, קילל אותו ה':

הקללה ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה רומזת למידת הגאוה: הנחש היה (בראשית ג א): "ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים"( פירוט ), היתרון שהיה לו על כל שאר בעלי החיים גרם לו להתגאות ולהכשיל את האשה, ולפיכך התקלל בכך שיהיה פחות מכל שאר בעלי החיים: " "לפי ערמתו וגדולתו היתה מפלתו - ערום מכל, ארור מכל" " (רש"י בשם בראשית רבה) . ועל כך נאמר ב (משלי טז יח): "לפני שבר - גאון, ולפני כשלון - גבה רוח"( פירוט ).

הקללה על גחונך תלך היא ההשפלה המנוגדת לגאוה - לפני החטא היו לנחש רגליים, ובעקבות החטא רגליו נקצצו והוא נאלץ לזחול על הקרקע ( רש"י ) .

הקללה ועפר תאכל כל ימי חייך רומזת, ע"פ הפשט, למידת התאוה: הנחש עורר באשה את התאוה לעץ האסור, ולפיכך התקלל שיאכל עפר, כלומר:

 • מכיוון שהוא זוחל על הארץ, תמיד נכנס עפר לפיו.
 • " "אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר", "אפילו אוכל כל מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר" " (רבי אמי ורבי אסי, תלמוד בבלי יומא עה.)

ועל-דרך הדרש, פירשו שהקללה הזאת רומזת לריחוק מה': מכיוון שהעפר מצוי בכל מקום, הנחש אף פעם אינו רעב, ואף פעם אינו צריך להתפלל לה' על מזונותיו... דווקא השפע הזה, הגורם לאדם לשכוח להתפלל אל ה', הוא הקללה הגדולה ביותר! (ע"פ רבי שמחה בונים מפשיסחה) .

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

" "כי עשית זאת - מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית שאילו שאלו למה עשית זאת היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין (סנהדרין כט)" " ( רש"י ) .

" "ויאמר ה' אלהים אל הנחש וגו'. שלושה דברים גרם בדיבורו:"

 • "א', שגרם סילוק אור כבודו יתברך שהיה חופף על אדם ואשתו כמו שכתבנו למעלה והוא סוד כתנות אור.
"
 • "ב', גרם שנכרתו אדם וחוה מעולם הזה שלא יחיו לעולם, כעונש הרשום בכתוב (ב' י"ז) כי ביום אכלך ממנו מות תמות."
 • "ג' גרם שאפילו בימים אשר הם חיים בעולם לא יתעדנו בעדן אלהים כאמור (פסוק כד) ויגרש את האדם."

"כנגד שלשתן לקה שלשה:"

 • "כנגד הפשטת ענן כבוד, שהוא בחינת ברוך, אמר ה' אליו ארור וגו' ."
 • "כנגד הכרתת אדם מהעולם הזה נכרתו רגליו (ב"ר פ"כ), שהם בערך אדם בחינת העדר העולם הזה שהוא רגלים של עולם העשיה. כי יש לך לדעת, כי אם לא היה אדם אוכל מעץ הדעת היה מצוי בעולם הזה ובעולם העליון כאחת, כאדם הדר בבית ובעליה, וכשחטא נגשם ואינו יכול לדור בשניהם יחד אלא בעולם הזה בפני עצמו, וכשירצה לעלות לעליה צריך השתנות הגשם וזו היא מיתת אדם, לזה נכרתו רגלי נחש.
"
 • "וכנגד מה שגרם לשלול מאדם וחוה התעדנות גן עדן, אמר אליו ועפר תאכל וגו' . ואמרו ז"ל (יומא עה.) כי כל מה שיאכל לא יטעום אלא טעם עפר. ולפי זה ידוייק על נכון אומרו הקב"ה לנחש בתחילת דבריו כי עשית זאת פירוש כי הקללות שמקללו ה' הם מעשיו שעשה, והם דברינו עצמן והבן:" " ( אור החיים )

הנחש האוכל עפר נזכר גם בנבואת השלום של ישעיהו לאחרית הימים, (ישעיהו סה כה): "זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו ; לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי אמר ה'".

פירוש נוסףעריכה

לנחש אין חוש טעם לכן כל מה שיאכל לא יטעום אלא טעם עפר. (הלל הלפרין)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 1. פרשת בראשית : בגדולה מתחילים מן הגדול, שנאמר (ויקרא י): ויאמר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בקלקלה מתחילין מן הקטן, שנאמר: ויאמר ה' אלהים אל הנחש ואל האשה אמר הרבה ארבה ... ( cache )
 2. Daat Emet : ויאמר ה' אלהים אל נח...ויצא נח אשתו ובניו ונשי בניו אתו וכל החיה וכל הבהמה וכל ... ולא יהיה עוד מבול מים לשחת כל הארץ ויאמר ה' אלהים אל נח זאת אות הברית. ... ( cache )
 3. לכמה נחש מוליד ג€“ נעוץ סופו בתחילתו : אמר לו: הכלב חיה טמאה ומוליד לחמישים יום, ובהמה טמאה יולדת לי"ב חודש, וכתיב: " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה", וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור ... ( cache )
 4. נחש - סודו של נחש הקדמוני - שי גיל : 5 מרץ 2006 ... בתגובה לפיתוי ולקלקול שחל עקב כך בעולם האלוהי והאנושי, מעניש אלוהים את הנחש: " ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי ... ( cache )
 5. זוהר בראשית - ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר ... : ... הארץ שנארה בהם ארור שוכב עם כל בהמה, בגלל שהם מצד אותו נחש שנאמר בו ארור אתה מכל הבהמה ..... בגין דאינון מסטרא דההוא חויא, דאתמר ביה ארור אתה מכל הבהמה . ... ( cache )
 6. אורחות צדיקים : נחש הקדמוני נתקנא באדם הראשון, וגרם מיתה לעולם, ועליו נגזר: "על גחנך תלך ועפר תאכל " (בראשית ג, יד). וכן ראה מה ארע לקין ולקרח ולבלעם ולדואג ולאחיתפל ולגחזי ... ( cache )
 7. נחשים, מקדשים, לחשים ונשים : ... ואשתו להיות 'כאלוהים ידעי טוב ורע' (בראשית ג ה), או אז מענישו אלוהים וקובע לו את דמותו וטבעו הידועים לנו: 'על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך' (פסוק יד). ... ( cache )
 8. אדם וחוה בגן עדן, או לא : "ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך , ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה ... ( cache )

תגובותעריכה

למשפט האחרון ראה עוד -

[1]

-- hagai hoffer, 2010-10-15 07:32:46


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:קללת הנחש


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-10-19.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-03-14