ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/ספר דברים

פרשת אלה הדבריםעריכה

פרשת דברים יש בה שתי מצות לא תעשה.


פרשת ואתחנןעריכה

פרשת ואתחנן יש בה שמונה מצות עשה וארבע מצות לא תעשה.


פרשת והיה עקבעריכה

פרשת עקב יש בה ששה מצות עשה ושתי מצות לא תעשה.


פרשת ראה אנכיעריכה

פרשת ראה יש בה שבע עשרה מצות עשה ושלשים ושמנה מצות לא תעשה.


פרשת שופטיםעריכה

פרשת שופטים יש בה ארבע עשרה מצות עשה ועשרים ושבע מצות לא תעשה.


פרשת כי תצאעריכה

פרשת כי תצא יש בה עשרים ושבע מצות עשה וארבעים ושבע מצות לא תעשה


פרשת והיה כי תבאעריכה

פרשת כי תבא יש בה שלשה מצות עשה ושלשה מצות לא תעשה.


פרשת אתם נצביםעריכה

פרשת נצבים יש בה שתי מצות עשה ואין בה מצות לא תעשה


סליקו הסימנים