משנה זבים

(הופנה מהדף משנה מסכת זבים)

מסכת זבים: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת זבים · >>

פרקי מסכת זבים: א ב ג ד ה

פרק ראשון (פרק "הרואה ראייה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) אור שפירא ללא מנגינה ישראלית

פרק שני (פרק "הכל מיטמאין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) אור שפירא ללא מנגינה ישראלית

פרק שלישי (פרק "הזב והטהור")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) אור שפירא ללא מנגינה ישראלית


פרק רביעי (פרק "רבי יהושע")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) אור שפירא ללא מנגינה ישראלית


פרק חמישי (פרק "הנוגע בזב")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) אור שפירא ללא מנגינה ישראלית