מצודות על צפניה א יא

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"כי נדמה" - כי נכרת כל עדת התגרים וכל נושאי משא הכתף הם עשירי העם

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"המכתש" - שם מקום בירושלים עמוק ככלי המכתשת שדוכין בה בשמים

"נדמה" - ענין כריתה כמו ער מואב נדמה (ישעיהו טו)

"עם כנען" - ר"ל עדת התגרים כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב)

"נטילי" - ענין משא כמו ונטל החול (משלי כו)