מצודות על צפניה א א

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"דבר ה'" - ר"ל זהו דבר ה' אשר היה וגו'