מצודות על צפניה א ח

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"מלבוש נכרי" - דרך החשובים היה ללבוש מלבוש שהוא זר ומשונה ממלבושי יתר העם

"ופקדתי" - אשגיח להביא גמול על השרים וגו'

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין השגחה

"נכרי" - ענין זרות