מצודות על צפניה א ז

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"הס מפני ה'" - שתקו מפני ה' לבל תאמרו יארכו הימים כי לא כן הוא כי קרוב יום הגמול הבא מה' כי כבר הכין ה' לכם את הזביחה והזמין את הקרואים לסעודה הם חיות היער ועוף השמים שיאכלו בשר נבלת ההרוגים

מצודת ציון

"הס" - ענין שתיקה כמו ויהס כלב (במדבר יג)

"הקדיש" - ענין הזמנה כמו קדשו קהל (יואל ב)

"קרואיו" - המזומנים לסעודה וכן בראש הקרואים (שמואל א ט)