מצודות על צפניה א ג

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"והכרתי וגו'" - כפל הדבר להפלגת הענין

"והמכשלות" - ר"ל התחבולות מה שהרשעים מכשילים בהם את הבריות יאבדו הם עם הרשעים

"אסף אדם" - עתה יפרש את מי יכלה

מצודת ציון

"את הרשעים" - עם הרשעים