מצודות על צפניה א ד

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"את שאר הבעל" - ר"ל אף שארית מה לא יהיה

"ונטיתי ידי וגו'" - להכות בהם

מצודת ציון

"שאר" - שיור

"הכמרים" - כן יקראו כהני עבודת כוכבים וכן וכמריו עליו יגילו (הושע י)

"הכהנים" - הם מין אחר מתחלפים בלבושיהם