מצודות על צפניה א יח

<< מצודות על צפניה • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"כי כלה אך נבהלה יעשה" - ר"ל הבהלה יעשה אך כליון את כל יושבי הארץ ולא ימצאו פדיון בשוחד ממון

"כל הארץ" - כל יושבי הארץ

"גם כספם וגו'" - לא די שלא יוכלו להציל עצמם בגבורתם כי גם בכספם וזהבם לא יצילו את עצמם בתת שוחד אל הכשדים כי לא יקחו פדיון נפש

"ביום עברת ה'" - ביום בא עברת ה'

מצודת ציון

"קנאתו" - ענין כעס וחמה כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)

"תאכל" - ענין השחתה

"נבהלה" - מלשון בהלה