מצודות על צפניה א יז

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"והצרותי לאדם" - אביא צרה על יושבי ארץ ישראל וילכו כעורים מבלי דעת אנה ימצאו הצלה

"כעפר" - כמו העפר הנשפך בכל הארץ ובשרם יושלך בכל המקומות כגללי הצואה

מצודת ציון

"והצרותי" - מלשון צרה

"ולחומם" - כן יקרא גם הבשר כמו כי לחמם לנפשם (הושע ט)

"כגללים" - כצואה כמו כגללו לנצח יאבד (איוב כ)