מצודות על צפניה א טו

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"יום עברה" - זה היום יהיה יום עברה כי המקום ישלח בהם עברה וזעם

מצודת ציון

"עברה" - ענין כעס

"ומצוקה" - עניינו כמו צרה וכן בארץ צרה וצוקה (שם ל) וכפל המלה בשמות נרדפים להפלגות הענין

"שואה ומשואה" - ענין חושך ושממון כמו אמש שואה ומשואה (איוב ל)

"וערפל" - הוא עב הענן