מצודות על צפניה א טז

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"יום שופר ותרועה" - אז יהיה נשמע קול שופר מן הכשדים הצרים על הערים הבצורות וגו'

מצודת ציון

"הפנות" - הם המגדלים שדרכם לעמוד בפנות וזויות המבצר