מצודות על צפניה א ו

<< מצודות על צפניה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ואשר לא בקשו" - הם האנשים אשר מעולם לא בקשו את ה'

"ואת הנסוגים וגו'" - ר"ל אותם שבתחלה האמינו בה' ולאח"ז פרשו ממנו

מצודת ציון

"הנסוגים" - ענין החזרה לאחור כמו ולא נסוג ממך (תהלים פ)