רש"י על תהלים מט ד

<< רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"והגות לבי" - מחשבות לבי - "תבונות" הם.