רש"י על תהלים מט ו

<< רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


- וזאת היא החידה: "למה" אני צריך "לירא בימי רע", ביום פקודת עול? - לפי ש"עוון עקבי יסובני" - עונות שאני דש בעקב, שאני מזלזל בהם, שהם בעיני עברות קלות, הם מרשיעות אותי בדין; וכל שכן העשירים.