רש"י על תהלים מט יא

רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"כי יראה חכמים ימותו" - ואין ניצולין מן המות, לפיכך על-כורחו הוא חדל ליגע ולטרוח על פדיון אחיו.

"חילם" - ממונם.

בחכמים נאמר מיתה, שאינם מתים בעולם הזה אלא הגוף בלבד; ובכסיל ובער נאמר אבידה.