רש"י על תהלים מט כא

<< רש"י על תהלים • פרק מט
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"אדם ביקר ולא יבין" - דרך החיים נתונה לפניו, שאם ילך בה הרי נכבד, אינו מבין את הטוב.