רש"י על תהלים מט ג

<< רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"גם בני אדם" - בני אברהם, שנקרא (יהושע יד): "האדם הגדול בענקים"; בני ישמעאל ובני קטורה.

"גם בני איש" - בני נח, שנקרא (בראשית ו): "איש צדיק".