רש"י על תהלים מט טז

<< רש"י על תהלים • פרק מט
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"אך אלהים יפדה נפשי" - אבל אני, שהטיתי למשל אזני, אלהים יפדה נפשי, שלא אלך אל שאול, "כי יקחני" בחיי ללכת בדרכיו.