רש"י על תהלים מט יט

רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"כי נפשו בחייו יברך" - הרשע מברך את נפשו בחייו, ואומר 'שלום עליך נפשי, לא יאונך שום רעה'; אבל אחרים אין אומרים עליו כן.

"ויודך כי תיטיב לך" - ואתה, אם תשמע לדברי, הכל יודוך, כי תטיב לנפשך, לישר את דרכך.