רש"י על תהלים מט יב

<< רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"קרבם בתימו לעולם" - מחשבותם לבנות להם בתים שיתקיימו לעולם.

"קראו בשמותם" - את בתיהם שהם בונים, למען יהיה להם לזיכרון, (בראשית ו): "ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך", אנטיוכוס בנה אנטוכיא, סליקוס בנה סליקיא.