רש"י על תהלים מט ה

<< רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


"אטה למשל אזני" - לדברי תורה, שנקראת (שמואל א כד): "משל הקדמוני".

"אפתח" - לכם חידתי זאת בכינור. וזו היא החידה -