רש"י על תהלים מט ח

<< רש"י על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • 


- "אח לא" יוכל "לפדות" את אחיו בממונו, לפי שאם באים לפדות איש את אחיו -