ערכי לשון הקודש אות השין

שא: שאב שאג שאה שאט שאל שאנן שאף שאר

שב: שבב שבה שבח שבט שבך שבל שבס שבע שבץ שבר שבת

שג: שגב שגג שגה שגח שגל שגע שגר

שד: שד שדד שדה שדי שדם שדף שדר

שה: שה שהד שהם שהר

שו: שוא שוב שוד שוה שוח שוט שוך שול שום שוע שוף שוק שור שות

שז: שזף שזר

שח: שחד שחה שחח שחט שחל שחן שחס שחף שחץ שחק שחר שחת

שט: שטה שטח שטם שטן שטף שטר

שי: שי שיר שיש שית

שכ: שכב שכה שכח שכך שכל שכם שכן שכר

של: שלב שלג שלה שלו שלח שלט שלך שלל שלם שלף שלש

שמ: שם שמאל שמד שמח שמט שמך שמל שמם שמן שמע שמץ שמר שמש

שנ: שנא שנאן שנה שנהב שנן שנס

שס: שסה שסס שסע שסף

שע: שעה שעט שעטנז שעל שען שעף שער שערר שעשע

שפ: שפה שפח שפט שפך שפל שפם שפן שפע שפף שפר שפת

שצ: שצף

שק: שק שקד שקה שקט שקל שקם שקע שקערר שקף שקץ שקק שקר

שר: שרב שרבט שרג שרד שרה שרט שרך שרע שרעף שרף שרץ שרק שרר שרש שרשר שרת

שש: שש ששא ששה ששן ששר

שת: שת שתה שתל שתם שתן שתק