ערכי לשון הקודש אות הפא

פא: פאה פאר פאת

פג: פג פגל פגע פגר פגש

פד: פדה פדן פדע פדר

פה: פה

פו: פוג פוז פוח פוך פול פון פוץ פוק פור פוש פות

פז: פזז פזר

פח: פח פחד פחה פחז פחם פחת

פט: פטד פטר פטש

פי: פיד

פכ: פכה

פל: פלא פלג פלגש פלד פלה פלח פלט פלך פלל פלס פלץ פלש

פנ: פנג פנה פנן פנק

פס: פס פסג פסה פסח פסל פסס

פע: פעה פעל פעם פענח פער

פצ: פצה פצח פצל פצם פצע פצר

פק: פקד פקה פקח פקע

פר: פר פרא פרבר פרד פרדס פרה פרור פרז פרח פרט פרך פרם פרס פרע פרעש פרץ פרק פרר פרש פרשׂ פרשגן פרשד פרת

פש: פש פשה פשח פשט פשע פשׂע פשק פשר פשת

פת: פתאם פתגל פתגם פתה פתח פתל פתן פתע פתר פתשגן פתת