ערכי לשון הקודש - שרט

ערכי לשון הקודשאות השיןערך: שרט


ספר השרשים לרד"ק

"וְשֶׂרֶט לנפש" (ויקרא יט כח) בשש נקודות. "לא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת" (ויקרא כא ה) והנפעל: "שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ" (זכריה יב ג). אמרו רבותינו ז"ל (קדושין לה, סוף ע"ב) שריטה וגדידה אחת היא.

מחברת מנחם

"וְשֶׂרֶט לנפש" (ויקרא יט כח). "ובבשרם לא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת" (ויקרא כא ה) "כל עֹמְסֶיהָ שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ" (זכריה יב ג). ענין ביאור תיבת או פועל הערך גדידה והשחתה המה.

ערכי מצודת ציון

"כל עֹמְסֶיהָ שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ" (זכריה יב ג) ענין תלישת הבשר כמו (ויקרא כא ה): "ובבשרם לא ישרטו שרטת".


מקורות נוספים

הערות שוליים