ערכי לשון הקודש אות החית

חב: חבא חבב חבה חבט חבל חבצלת חבק חבר חבש חבת

חג: חגב חגג חגה חגר

חד: חדד חדה חדל חדק חדר חדש

חו: חוב חוג חוד חוה חוח חוט חול חום חוס חוף חוץ חור חוש

חז: חזה חזז חזק חזר

חח: חח

חט: חטא חטב חטם חטף חטר

חי: חי חיב חיה חיל חין חיץ חיק

חכ: חך חכה חכלל חכם

חל: חלא חלב חלד חלה חלט חלך חלל חלם חלמש חלף חלץ חלק חלש

חמ: חמא חמד חמה חמט חמל חמם חמס חמץ חמק חמר חמש חמת

חנ: חנה חנט חנך חנמל חנן חנף חנק

חס: חסד חסה חסל חסם חסן חספס חסר

חפ: חפא חפה חפז חפן חפף חפץ חפר חפש

חצ: חצב חצה חצן חצץ חצר

חק: חקה חקק חקר

חר: חרב חרג חרגל חרד חרה חרז חרט חרטם חרך חרל חרם חרמש חרס חרף חרץ חרצב חרצן חרק חרר חרש חרת

חש: חשב חשה חשך חשל חשמל חשמן חשן חשף חשק חשר חשש

חת: חתה חתך חתל חתם חתן חתף חתר חתת