ערכי לשון הקודש אות הקוף

קב: קב קבב קבה קבל קבע קבץ קבר

קד: קדד קדה קדח קדם קדר קדש

קה: קהה קהל

קו: קוא קוה קוט קול קום קון קוף קוץ קור

קט: קטב קטל קטן קטף קטר

קי: קיא קיה קים קיץ קיק קיר

קל: קלה קלח קלט קלל קלס קלע קלקל קלש

קמ: קמח קמט קמל קמץ קמש

קנ: קנא קנה קנם קנן קנץ

קס: קסם קסס קסת

קע: קעע קער

קפ: קפא קפד קפז קפץ

קצ: קצב קצה קצח קצן קצע קצף קצץ קצר

קר: קרא קרב קרדם קרה קרח קרם קרן קרס קרסל קרע קרץ קרקע קרר קרש

קש: קשא קשב קשה קשׂה קשח קשט קשקש קשר קשש קשת