תרומות פרק א', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<<משנהסדר זרעיםמסכת תרומותפרק ראשון ("חמישה לא")>>

פרקי מסכת תרומות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

משנה אמשנה במשנה ג •  משנה ד •  משנה ה • משנה ו • משנה ז • משנה ח • משנה ט • משנה י • 

נוסח הרמב"םמנוקדמפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


חמשה, לא יתרומו, ואם תרמו, אין תרומתן תרומה.

החרש, והשוטה, והקטן, והתורם את שאינו שלו.

נכרי שתרם את של ישראל, אפילו ברשות, אין תרומתו תרומה.

חרש המדבר ואינו שומע, לא יתרום.

ואם תרם, תרומתו תרומה.

חרש שדיברו בו חכמים בכל מקום, שאינו לא שומע ולא מדבר.

קטן שלא הביא שתי שערות, רבי יהודה אומר, תרומתו תרומה .

רבי יוסי אומר, אם עד שלא בא לעונת נדרים, אין תרומתו תרומה.

משבא לעונת נדרים, תרומתו תרומה.

אין תורמין זיתים על השמן, ולא ענבים על היין.

ואם תרמו, בית שמאי אומרים, תרומת עצמן בהם.

ובית הלל אומרים, אין תרומתן תרומה.

אין תורמין מן הלקט, ומן השכחה, ומן הפאה, ומן ההפקר, ולא ממעשר ראשון שניטלה תרומתו, ולא ממעשר שני והקדש שנפדו, ולא מן החיוב על הפטור, ולא מן הפטור על החיוב, ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש, ולא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש, ולא מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ, ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ.

ואם תרמו, אין תרומתן תרומה.

חמשה לא יתרומו, ואם תרמו, תרומתן תרומה.

האילם , והשיכור, והערום, והסומא, ובעל קרי.

לא יתרומו, ואם תרמו, תרומתן תרומה.

אין תורמין, לא במידה, ולא במשקל, ולא במניין.

אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי.

אין תורמין בסל ובקופה שהם של מידה, אבל תורם הוא בהן חציין ושלישן.

לא יתרום בסאה חציה, שחציה מידה.

אין תורמין שמן על זיתים הנכתשין, ולא יין על ענבים הנדרכות.

ואם תרם, תרומתו תרומה, ויחזור ויתרום.

הראשונה מדמעת בפני עצמה, וחייבין עליה חומש, אבל לא שניה.

ותורמין שמן על זיתים הנכבשין, ויין על ענבים לעשותם צימוקים.

הרי שתרם שמן על זיתים לאכילה, וזיתים על זיתים לאכילה, ויין על ענבים לאכילה, וענבים על ענבים לאכילה, ונמלך לדרכן, אינו צריך לתרום.

אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו.

ואם תרמו, תרומתן תרומה.

(א) חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה:
הַחֵרֵשׁ, וְהַשּׁוֹטֶה, וְהַקָּטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ.
נָכְרִי שֶׁתָּרַם אֶת שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲפִלּוּ בִּרְשׁוּת, אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
(ב) חֵרֵשׁ הַמְּדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, לֹא יִתְרוֹם;
וְאִם תָּרַם, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
חֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בּוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם, שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵע וְלֹא מְדַבֵּר.
(ג) קָטָן שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת,
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
אִם עַד שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹנַת נְדָרִים, אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה;
מִשֶׁבָּא לְעוֹנַת נְדָרִים, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
(ד) אֵין תּוֹרְמִין זֵיתִים עַל הַשֶּׁמֶן,
וְלֹא עֲנָבִים עַל הַיַּיִן.
וְאִם תָּרְמוּ,
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תְּרוּמַת עַצְמָן בָּהֶם;
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה.
(ה) אֵין תּוֹרְמִין מִן הַלֶּקֶט וּמִן הַשִּׁכְחָה וּמִן הַפֵּאָה וּמִן הַהֶפְקֵר;
וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ,
וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ;
וְלֹא מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר, וְלֹא מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב;
וְלֹא מִן הַתָּלוּשׁ עַל הַמְּחֻבָּר, וְלֹא מִן הַמְּחֻבָּר עַל הַתָּלוּשׁ;
וְלֹא מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן, וְלֹא מִן הַיָּשָׁן עַל הֶחָדָשׁ;
וְלֹא מִפֵּרוֹת הָאָרֶץ עַל פֵּרוֹת חוּצָה לָאָרֶץ,
וְלֹא מִפֵּרוֹת חוּצָה לָאָרֶץ עַל פֵּרוֹת הָאָרֶץ.
וְאִם תָּרְמוּ, אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה.
(ו) חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה.
הָאִלֵּם, וְהַשִׁכּוֹר, וְהֶעָרוֹם, וְהַסּוּמָא, וּבַעַל קֶרִי.
לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה.
(ז) אֵין תּוֹרְמִין, לֹא בְּמִדָּה, וְלֹא בְּמִשְׁקָל, וְלֹא בְּמִנְיָן;
אֲבָל תּוֹרֵם הוּא אֶת הַמָּדוּד וְאֶת הַשָּׁקוּל וְאֶת הַמָּנוּי.
אֵין תּוֹרְמִין בַּסַּל וּבַקֻּפָּה שֶׁהֵם שֶׁל מִדָּה;
אֲבָל תּוֹרֵם הוּא בָּהֶן חֶצְיָן וּשְׁלִישָׁן.
לֹא יִתְרוֹם בַּסְּאָה חֶצְיָהּ, שֶׁחֶצְיָהּ מִדָּה.
(ח) אֵין תּוֹרְמִין שֶׁמֶן עַל זֵיתִים הַנִּכְתָּשִׁין,
וְלֹא יַיִן עַל עֲנָבִים הַנִּדְרָכוֹת.
וְאִם תָּרַם, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם.
הָרִאשׁוֹנָה מְדַמַּעַת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְחַיָּבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ;
אֲבָל לֹא שְׁנִיָּה.
(ט) וְתוֹרְמִין שֶׁמֶן עַל זֵיתִים הַנִּכְבָּשִׁין,
וְיַיִן עַל עֲנָבִים לַעֲשׂוֹתָם צִמּוּקִים.
הֲרֵי שֶׁתָּרַם שֶׁמֶן עַל זֵיתִים לַאֲכִילָה,
וְזֵיתִים עַל זֵיתִים לַאֲכִילָה,
וְיַיִן עַל עֲנָבִים לַאֲכִילָה,
וַעֲנָבִים עַל עֲנָבִים לַאֲכִילָה,
וְנִמְלַךְ לְדָרְכָן,
אֵינוֹ צָרִיךְ לִתְרוֹם.
(י) אֵין תּוֹרְִמִין מִדָּבָר שֶׁנִּגְמְרָה מִלַאכְתּוֹ עַל דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ,
וְלֹא מִדָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתוֹ עַל דָּבָר שׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ,
וְלֹא מִדָּבָר שֶׁלֹא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ עַל דָּבָר שֶׁלֹא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ.
וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה.


נוסח הרמב"ם

(א) חמישה - לא יתרומו.

ואם תרמו - אין תרומתן, תרומה.
החירש, והשוטה, והקטן,
והתורם - את שאינו שלו,
והנוכרי - שתרם את של ישראל, ואפילו ברשותו -
אין תרומתו, תרומה.


(ב) חירש המדבר, ואינו שומע - לא יתרום.

ואם תרם - תרומתו, תרומה.
חירש, שדיברו בו חכמים בכל מקום -
שאינו שומע, ולא מדבר.


(ג) קטן, שלא הביא שתי שערות -

רבי יהודה אומר:
תרומתו, תרומה.
רבי יוסי אומר:
אם, עד שלא בא לעונת נדרים - אין תרומתו, תרומה.
ואם, משבא לעונת נדרים - תרומתו, תרומה.


(ד) אין תורמין -

זיתים - על שמן,
ולא ענבים - על יין.
ואם תרם -
בית שמאי אומרים: תרומת עצמן, בהן.
בית הלל אומרים: אין תרומתן, תרומה.


(ה) אין תורמין -

מן הלקט, ומן השכחה,
ומן הפאה, ומן ההפקר.
ולא ממעשר ראשון - שלא ניטלה תרומתו,
ולא ממעשר שני, והקדש - שלא נפדו.
לא מן החייב - על הפטור,
ולא מן הפטור - על החייב.
לא מן התלוש - על המחובר,
ולא מן המחובר - על התלוש.
לא מן החדש - על הישן,
ולא מן הישן - על החדש.
לא מפירות הארץ - על פירות חוצה לארץ,
ולא מפירות חוצה לארץ - על פירות הארץ.
ואם תרמו - אין תרומתן, תרומה.


(ו) חמישה - לא יתרומו.

ואם תרמו - תרומתן, תרומה.
האילם, והשיכור,
והערום, והסומא,
ובעל קרי - לא יתרומו.
ואם תרמו - תרומתן, תרומה.


(ז) אין תורמין -

לא במידה, ולא במשקל, ולא במנין.
אבל תורם הוא -
את המדוד, ואת השקול, ואת המנוי.
אין תורמין -
בסל, ובקופה - שהן של מידה.
אבל תורם הוא בהן - חציין, או שלישן.
לא יתרום בסאה - חציה,
שחציה - מידה.


(ח) אין תורמין -

שמן - על זיתים הנכתשים,
ולא יין - על ענבים הנדרכות.
ואם תרם - תרומה, ויחזור ויתרום.
הראשונה - מדמעת בפני עצמה,
וחייבין עליה חומש.
אבל - לא השניה.


(ט) ותורמין -

שמן - על זיתים הנכבשין,
ויין - על ענבים, לעשותם צימוקים.
מי שתרם -
שמן - על זיתים לאכילה,
זיתים - על זיתים לאכילה,
יין - על ענבים לאכילה,
ענבים - על ענבים לאכילה,
ונמלך לדורכן - אינו צריך לתרום.


(י) אין תורמין -

מדבר שנגמרה מלאכתו - על דבר שלא נגמרה מלאכתו,
ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו - על דבר שנגמרה מלאכתו,
ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו, על דבר שלא נגמרה מלאכתו.
ואם תרמו - תרומתן, תרומה.