מצודות על שמואל ב יח ה

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"לאט לי וגו'" - רצה לומר למעני בואו עם אבשלום בנחת ולא תעשו לו מאומה רע

מצודת ציון

"לאט" - ענין נחת כמו (בראשית לג יד)אתנהלה לאטי