מצודות על שמואל ב יח לב

מצודות על שמואל ב • פרק יח
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"יהיו כנער וגו'" - רצה לומר הלואי כל אויביך והקמים עליך יהיו כנער שימותו כמוהו