מצודות על שמואל ב יח כג

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"דרך הככר" - והוא הדרך היותר קרוב ולזה עבר את הכושי והקדים לבוא

"ויהי מה" - חזר אחימעץ ואמר ואם לא אקבל מתן עם כל זה ארוץ

מצודת ציון

"הככר" - המישור והוא ככר הירדן