מצודות על שמואל ב יח כ

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"ביום אחר" - בעת יזדמן תשועה אחרת

"כי על כן" - כי הבשורה ההיא תהיה על אשר הומת בן המלך ולא תחשב לבשורה טובה

"לא איש בשורה" - לא ראוי לך לבשר בשורה כזאת