מצודות על שמואל ב יח כו

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"ויאמר המלך" - כשמוע דבר הצופה

"גם זה מבשר" - הואיל וגם הוא לבדו בא

"אל השוער" - אל שומר השער

"הנה איש" - הנה עוד איש