מצודות על שמואל ב יח ל

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"התיצב כה" - עד בוא הכושי ונשמע מה בפיו

מצודת ציון

"סוב" - מלשון סבוב והפנה

"כה" - הנה