מצודות על שמואל ב יח א

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • מצודת ציון

"ויפקוד" - מנה אותם