מצודות על שמואל ב יח כח

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"אשר נשאו וגו'" - למרוד במלך

"אשר סגר" - ביד יואב ואנשיו

מצודת ציון

"סגר" - מסר כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום