מצודות על שמואל ב יח כט

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"לשלוח את וגו'" - הוא הפוך וכאלו יאמר לשלוח יואב את עבד המלך

"שלום" - כמו השלום ובלשון שאלה אמר

"ראיתי ההמון הגדול" - ראיתי כי נתקבצו כל העם הרב שיואב ישלח את עבד המלך והוא הכושי וגם לשלוח אותי ולזה מהרתי אני לרוץ להקדימו ולבשר ולא נמסר לי כל פרטי הדברים ולא ידעתי מה נעשה בבנך אבל הכושי יודע הוא וכחש לו לפי שלא רצה לבשרו הרעה

מצודת ציון

"ההמון" - העם הרב