מצודות על שמואל ב יח יג

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


מצודת דוד

"וכל דבר" - רצה לומר אף הלא שום דבר לא יהיה נעלם מן המלך כי יחקור לדעת מי הרגו וכשיודע לו ידעתי שאתה תעמוד מנגד מבלי הציל אותי מידו

"או עשיתי" - רצה לומר ואף אם הייתי מעלים הדבר לבל יודע הלא אם עשיתי אותה הייתי עושה שקר בנפשי כי המרד בדבר המלך ולשקר בו יחשב לעון נפש

מצודת ציון

"או עשיתי" - אם עשיתי

"יכחד" - ענין העלמה

"מנגד" - מרחוק