מצודות על שמואל ב יח טז

<< מצודות על שמואל ב • פרק יח >>
א • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • 


 

מצודת דוד

"ויתקע וגו'" - לסימן אשר יחדלו מלרדוף

"כי חשך יואב" - אבל לא חדלו מעצמם  

מצודת ציון

"חשך" - מנע כמו (בראשית כב טז)ולא חשכת